16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът Гиньо Ганев сезира Конституционния съд за текстове в ГПК

София, 23 април 2009 г.

Днес, 23 април 2009 г., омбудсманът на Република България внесе Искане до Конституционния съд за установяване противоконституционност на разпоредбите на чл. 47, чл. 43 ал. 2, последно изречение, чл. 50, ал. 4 и чл. 51, ал. 2; чл. 133; чл. 280, ал. 1, чл. 284, ал. 3, т. 1 и чл. 288 от Гражданския процесуален кодекс, в сила от 01.03.2008 г.

Гиньо Ганев беше сезиран от Висшия адвокатски съвет и граждани по много текстове от действащия Граждански процесуален кодекс (ГПК), които бяха обстойно обсъдени в Консултативния съвет по конституционни въпроси при омбудсмана.

Омбудсманът на Република България смята, че са налице основания бъде обявено за противоконституционно предвиденото призоваване на ответника по делото чрез залепване на уведомление (чл. 47 от ГПК), което нарушава правото на защита и принципа за равенство на страните в съдебния процес, предвиден в чл.121, ал.1 от Конституцията.

В Искането до Конституционния съд се атакува и чл. 133 от ГПК, където, според омбудсмана, противоконституционно се ограничава правото на защита, прогласено в чл. 56 от Конституцията, доколкото се поставя процесуална бариера пред установяване на истината в името на бързината на процеса.

Омбудсманът констатира също и противоречия във връзка с допустимостта на касационното обжалване, съгласно текстовете на чл. 280, чл. 284 ал. 3, т. 1 и чл. 288 от ГПК. С действащата уредба, никой български гражданин няма гарантирано право на касационно обжалване. Тази уредба противоречи на правомощията на ВКС, уредени от Конституцията, както и нарушава конституционното право на защита на гражданите.Документи: