Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът настоява за спешни мерки по отношение на кризата, свързана с налагането на лимити за основни медицински дейности

Омбудсманът настоява за спешни мерки по отношение на кризата, свързана с налагането на лимити за основни медицински дейности
гр. София, 26 февруари 2013 г.

Във връзка с протестното писмо от работещите в Университетската многопрофилна болница за лечение и спешна медицинска помощ „Н. И. Пирогов”, адресирано и до омбудсмана, а и по повод на публично изразеното мнение от различни медицински специалисти, Константин Пенчев изпрати на министъра на здравеопазването принципната си позиция по поставените въпроси, свързани с налагането на лимити за извършването на основни медицински дейности и ограничаването по този начин на достъпа на гражданите до безотказна здравна помощ.

В писмото си до министъра в оставка общественият защитник пише: „Силно съм обезпокоен от недоволството на лекарите и ситуацията, пред която са изправени болничните заведения, предвид поставените пред тях ограничения и намалени финансови средства”. Омбудсманът е категоричен, че както действащата нормативна уредба и инициативите за промени в нея, така и практиките в областта на здравеопазването трябва да бъдат подлагани на непрекъснат и задълбочен анализ за това какво въздействие оказват върху правата на пациентите, за да не се допусне тяхното накърняване. „В случая възприетият начин на финансиране може да наруши нормалното функциониране на лечебните заведения и да доведе до ограничаване на достъпа до здравни услуги. Предпоставя се влошаване на качеството на услугите, поставя се под риск опазването на човешкото здраве и ограничаване на правото на гражданите на избор на лечебно заведение” – констатира Константин Пенчев. Той изразява съгласие с факта, че е необходим механизъм за контрол на болничните заведения, с оглед ограничаване на порочните практики по изразходване на средствата, но в същото време това не трябва да се отразява на достъпа на гражданите до качествено медицинско обслужване. Омбудсманът е категоричен, че здравето и животът на хората не може и не трябва да бъдат функция от прогнозни обеми на дейност и ограничени бюджети.

В писмото си до министъра на здравеопазването в оставка Константин Пенчев пише: „Независимо от настоящата политическа обстановка, с увереност, че ще проявите нужната отговорност, се обръщам към Вас с препоръка да инициирате незабавни мерки за преодоляване на създалата се кризисна ситуация, с оглед гарантиране на правото на гражданите на медицински грижи”.