Омбудсманът и Националното бюро за правна помощ създават бърза писта до правосъдие за социално слаби хора

Омбудсманът Диана Ковачева, Националното бюро за правна помощ (НБПП) и Регионалните центрове за консултиране (РКЦ) към адвокатските съвети в градовете Благоевград, Варна, Велико Търново, Видин, Габрово, Кърджали, Пазарджик, Перник, Плевен, Сливен, София, Стара Загора и Хасково, подписаха Споразумение за сътрудничество.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът поиска извънредна надзорна проверка на средствата за търговско измерване в централните управления на ЕРП-тата

Омбудсманът поиска извънредна надзорна проверка на средствата за търговско измерване в централните управления на ЕРП-тата
 гр. София, 13 март 2013 г.

Омбудсманът се обърна към председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор с препоръка да се извърши извънредна надзорна проверка на средствата за търговско измерване в централните управления на електроразпределителните дружества в градовете София, Варна и Пловдив, както и на местата на употребата им, съгласно правомощията на държавната агенция по Закона за измерванията.

До омбудсмана на Република България постъпиха многобройни оплаквания срещу завишени сметки за електрическа енергия. От проверените до момента оплаквания срещу трите електроразпределителни дружества в страната омбудсманът не констатира разминаване между отчетените и фактурираните стойности. Същевременно не се потвърдиха аргументите за по-високи сметки: по-дълъг период на отчитане, по-висока консумация по празничните и почивни дни. В някои от случаите фактурирания период е аналогичен на предходни периоди, гражданите твърдят, че не са били по домовете си по празниците и т.н., поради което причината за очевидното завишение на сметките за електроенергия остава неясна.


„Хилядите потребители, които дни наред изразяват своя гняв срещу монополите по улиците и площадите на различни градове в страната, в оплакванията си до мен споделят съмненията си в отчетените количества енергия и очакват да получат ясен отговор на редица тревожни въпроси. С убеждението, че всички ние – представители на държавни органи с различни функции, дължим на гражданите отговор на техните тревоги, се обръщам към Вас с препоръка да извършите извънредна надзорна проверка” пише в писмото Константин Пенчев.


Освен отправената препоръка, омбудсманът поиска и професионално становище от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в отговор на питанията на гражданите: възможна ли е манипулация на електромерите с цел завишаване на количествата електроенергия; възможно ли е външни обективни фактори да окажат влияние върху отчитането на електроенергия от електромера; има ли разлика в техническите характеристики на средствата за търговско измерване, използвани от трите дружества.