Омбудсманът пита Община Перник защо таксата за битови отпадъци в селата скача, след като липсват контейнери за смет

Омбудсманът изпрати препоръка до кмета на Община Перник Станислав Владимиров и председателя на Общинския съвет Димитър Колев, в която поиска отговор за причините, наложили драстичното увеличение на цената на таксата за битови отпадъци във всички села на територията на община Перник.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът отчете дейността на институцията през 2012 г.

Омбудсманът отчете дейността на институцията през 2012 г.
гр. София, 17 април 2013 г.

Константин Пенчев представи пред журналисти Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2012 г., внесен в Народното събрание.

Според данните в документа през изминалата година омбудсманът е оказал непосредствено съдействие на повече от 14 138 души. Това число включва гражданите, по чиито преписки е извършена проверка през годината – 5549, хората, които са посетили приемните на омбудсмана в централния офис и в страната – 3 382, както и тези, които са потърсили информация и консултация по телефон – 5 207.


Устойчиво през последните години най-много са оплакванията срещу доставчиците на обществени услуги – мобилни и телефонни оператори, електроснабдяване, топлоснабдяване, ВиК услуги. През 2012 г. те са 1 202, което представлява 23% от всички жалби до омбудсмана, получени през годината. На второ място с 19% са оплакванията, свързани със социалните права. Жалбите по въпроси, свързани с правото на собственост, са 15% от всички.


По време на пресконференцията, проведена на 17 април 2013 г., общественият защитник запозна представителите на медиите и с Годишния доклад на омбудсмана като Национален превантивен механизъм (НПМ). През 2012 г. от НПМ са инспектирани общо 162 места:


- места за задържане в Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи (МВР) – 116 обекта, от които затвори и затворнически общежития – 39 обекта; поправителни домове – 2 обекта; арести – 42 обекта; помещения за настаняване на задържани лица в структурите на МВР (места за 24-часово задържане в РУП) – 26 обекта; помещения за временен престой и изолация в сградите на съдилищата – 7 обекта.


- държавни психиатрични болници, психиатрични отделения, домове за деца, лишени от родителска грижа, домове за деца с умствена изостаналост, домове за възрастни хора с психични разстройства, деменции и умствена изостаналост – 46 обекта, от които държавни психиатрични болници – 3 обекта; психиатрични отделения – 3 обекта; домове за медико-социални грижи – 5 обекта; домове за деца, лишени от родителска грижа – 19 обекта; домове за деца с увреждания – 5 обекта; домове за възрастни хора с психични разстройства, деменции и умствена изостаналост – 11 обекта.