Омбудсманът възрази срещу увеличението на цената на водата в гр. Стара Загора

„Възразявам срещу предвиденото драстично увеличение на цената на водата в гр. Стара Загора. На практика става въпрос за увеличение с 37% спрямо цената за м.г., което означава, че хората ще плащат вместо 3 лева, както досега - 4,12 лева. Още повече, че за цената на целия регулаторен период през 2026 г. се очаква повишение с 66%, т.е.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът сезира Конституционния съд за отмяна на привилегиите на топлофикационните дружества

Омбудсманът сезира Конституционния съд за отмяна на привилегиите на топлофикационните дружества

На пресконференция Гиньо Ганев и неговият екип официално обявиха мотивите за сезирането на КС

София,01 декември 2006 г.

    Омбудсманът на Република България сезира Конституционния съд за промяна в Закона за енергетиката. Основната цел на българския обществен застъпник е да се оспори привилегията на топлофикационните дружества, които според чл. 154, ал.1* от този закон имат право да получават изпълнителен лист само въз основа на извлечение от сметките на собствените си счетоводства, вместо да доказват правотата си в съдебен процес.

    Основните мотиви на омбудсмана са, че:

    - чл.154, ал.1 от Закона за енергетиката нарушава конституционния принцип за установяване на еднакви правни условия за стопанска дейност и за защита на потребителя – той дори лишава потребителя от възможността да защити ефикасно правата си, като прехвърля върху него тежестта на доказване при оспорване на размера на исканите от дружеството суми;
    - чл.154, ал.1 от Закона за енергетиката нарушава конституционното право на защита, гарантирано от чл. 56 на КРБ, тъй като поставя търговеца доставчик на топлофикационната услуга в привилегировано положение в сравнение с клиента потребител на тази услуга;
    - чл.154, ал.1 от Закона за енергетиката и предвидената от него привилегия на топлофикационните дружества са в разрез с общото право на конкуренцията на Европейския съюз, което е задължително за България както в момента, така и след присъединяването на страната ни към ЕС на 1 януари 2007 г.

    Искането бе заведено в деловодството на КС тази сутрин.

    Преди половин година заради многобройните жалби и сигнали на граждани по повод дейността на топлофикационните дружества в цялата страна, институцията се самосезира и започна проверки за нарушени права на гражданите.

    „Отношенията между топлофикационните дружества и енергоснабдителните организации от една страна, и клиентите, от друга, са отношения по един равнопоставен стопански договор. Те предлагат услуга, а обществото я консумира. Не трябва да бъдат привилегировани и да претендират, че тяхната претенция е най-точната, без да я доказват в съда. Така беше в онези времена, когато икономиката беше държавна и държавните предприятия се смятаха винаги прави, а хората - винаги треперещи и унижени пред тяхното всемогъщество. Време е нещата да си дойдат на местата и гражданите да защитават правата си”, категоричен е Гиньо Ганев.

    Поради високия обществен интерес, омбудсманът предлага на КС делото да бъде разгледано в открито заседание, както позволява устройственият правилник на съда.
------------------------------------------------------------
    * Чл. 154 от Закона за енергетиката, ал. 1 (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Задълженията на потребителите - неизправни длъжници, и на асоциацията по чл. 151, ал.1 към топлопреносното предприятие могат да се събират по реда на чл. 237, буква "к" от Гражданския процесуален кодекс, въз основа на извлечението от сметките на топлопреносното предприятие, като задълженията на потребителите с въведена система за дялово разпределение - неизправни длъжници, се събират само след изготвена и приложена изравнителна сметка за съответната година, за която е задължението.