16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът препоръча мерки за осигуряване на достъп до лекарства на хората в населени места без аптеки

Омбудсманът препоръча мерки за осигуряване на достъп до лекарства на хората в населени места без аптеки
гр. София, 23 април 2013 г.

Националният омбудсман изпрати до министър-председателя, министъра на здравеопазването, председателите на управителните съвети на Българския фармацевтичен съюз и на Българския лекарски съюз своя позиция относно осигуряването на достъп до лекарствени средства на гражданите, живеещи в населени места, в които няма аптека.

Омбудсманът напомня, че през последните дни във фокуса на общественото внимание отново е поставен проблемът, свързан с правото на хората на достъп до необходимите им лекарствени средства. По-голямата част от гражданите в населените места, където липсва аптека, са в напреднала възраст и с хронични заболявания, за лечението на които се изисква ежедневен прием на лекарства. В позицията на обществения защитник пише: „В държавата съществува проблем с висока обществена значимост, засягащ големи групи от граждани. По данни на Българския фармацевтичен съюз хората, живеещи в над 13% от общините в страната, са затруднени да упражняват правото си на достъп до лекарствени продукти. В тези населени места – най-често малки, гранични или отдалечени, гражданите са изправени пред трудния избор или да се лекуват, като за това разходват допълнително средства за пътуване и прилагат различни механизми за преодоляване на проблема, които могат да създадат предпоставки за застрашаване на живота и здравето им, или да преустановят лечението си, което също води до застрашаване на живота и здравето им”.


Според Константин Пенчев е недопустимо хора в държавата да бъдат лишавани от правото им на своевременно, адекватно и качествено лечение поради ограничен или липсващ достъп до лекарства. Той е категоричен, че всеки човек, независимо от това в коя част на страната се намира, трябва да разполага с реални, гарантирани възможности да се грижи и да опазва своето здраве.


В позицията пише още: „Запознат съм с нормативно установените ред и условия, при които трябва да се предлагат лекарствени продукти. Споделям разбирането, че не може да се толерират практики за предоставяне на лекарства на населението, които са извън нормативно установените. Това неминуемо поставя под съмнение качеството на предлаганата услуга. Заедно с това обаче трябва да има ефективен механизъм, който да гарантира на хората правото на достъп до лекарства”.


Националният омбудсман препоръчва на компетентните държавни органи, съвместно със съсловните организации в здравната сфера, да вземат мерки за създаване на реални възможности за безпрепятствен достъп на гражданите до лекарствени средства, без да се прави компромис с качеството на предлаганата им фармацевтична услуга.