Омбудсманът пита Община Перник защо таксата за битови отпадъци в селата скача, след като липсват контейнери за смет

Омбудсманът изпрати препоръка до кмета на Община Перник Станислав Владимиров и председателя на Общинския съвет Димитър Колев, в която поиска отговор за причините, наложили драстичното увеличение на цената на таксата за битови отпадъци във всички села на територията на община Перник.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът изпрати препоръки до министъра на образованието и науката

Омбудсманът изпрати препоръки до министъра на образованието и науката
 гр. София, 30 май 2013 г.

Националният омбудсман уведоми министъра на образованието и науката за два проблема, които изискват бързи действия от страна на министерството. Първият е свързан с Националното външно оценяване по български език и литература за 7-ми клас и по-конкретно с потвърдената от предишния министър техническата грешка в трета задача от текста. В писмото си Константин Пенчев подчертава колко важен за децата е този изпит, особено за тези, които са решили да се обучават в елитните училища. В жалби до омбудсмана родители изразяват притеснения, че тази проблемна задача може да повлияе решаващо върху крайния резултат от изпита. Константин Пенчев цитира жалбоподател, който твърди: „Честното и отговорно решение на казуса изисква да не бъде зачетена оценката от задача № 3 или всички ученици да получат максималния брой точки за нея. Само така наистина няма да има ощетени деца”. В писмото си до проф. Анелия Клисарова омбудсманът пише, че приема притесненията на родителите за основателни и препоръчва на министъра да обърне необходимото внимание на случая и да предприеме действия в интерес на децата.Другият важен въпрос, за който омбудсманът пише, е свързан с постъпила жалба от Инициативен комитет на родителите на деца с увреждания срещу предложението на Регионалния инспекторат по образованието – София-град, за закриване на 99-то Основно болнично училище „Проф. Василка Томова”. Според родителите процедурата по закриване е започнала тихомълком, никой не е приел за необходимо да ги информира, а за конкретните действия по случая са разбрали от медиите. Омбудсманът е категоричен, че гражданите с основание задават въпроса дали не е редно, когато се вземат подобни решения да се консултира мнението на родителите и да се обясняват ясно алтернативите.


Във връзка със започналата процедура по закриване на училището и в защита на правата на децата с увреждания и техните родители Константин Пенчев се обръща към министъра с препоръка да не се избързва с решението. „Като омбудсман смятам, че всички решения, свързани с обучението на тези деца, трябва да бъдат взети в конструктивен диалог с родителите и родителските организации, създадени в тяхна защита. Ако се налага преструктуриране, то предлаганата форма на обучение трябва да гарантира по-високо качество. Необходимо е работата с децата да е съобразена с тяхното лечение в болничните заведения или в местата за рехабилитация, като образованието им се приема като част от лечението и се извършва от специалисти, както до момента, с необходимия опит. Също така, процедурата по организиране на обучението трябва да е максимално облекчена за родителите” – пише общественият защитник.