Омбудсманът пита Община Перник защо таксата за битови отпадъци в селата скача, след като липсват контейнери за смет

Омбудсманът изпрати препоръка до кмета на Община Перник Станислав Владимиров и председателя на Общинския съвет Димитър Колев, в която поиска отговор за причините, наложили драстичното увеличение на цената на таксата за битови отпадъци във всички села на територията на община Перник.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Незаконно отказват удостоверения за завършена подготвителна група на деца в София, пише в препоръка на омбудсмана до кмета на столицата

Незаконно отказват удостоверения за завършена подготвителна група на деца в София, пише в препоръка на омбудсмана до кмета на столицата

снимка от http://www.progressiznanie.com/

гр. София, 31 май 2013 г.

В последните дни до националния омбудсман постъпват тревожни сигнали от родители на деца, завършващи предучилищната подготовка в детски градини в столицата. За да получат удостоверение за завършена подготвителна група, необходимо за записване на децата в първи клас, на родителите се поставя условие да заплатят предварително месечната такса, а в някои детски заведения дори се задължават да платят такса и за летните месеци, преди да е ползвана услугата. Действията си аргументират с опасението, че някои родители могат да злоупотребят и да не платят таксата. 

По този повод Константин Пенчев изпрати препоръка до кмета на София, в която пише: „Неведнъж като омбудсман съм изразявал позицията си, че обвързването на предоставянето на дадена административна услуга с други условия (като например с други дължими за предходен и/или текущ период плащания) е в противоречие със закона и грубо погазва принципите на добро управление. Освен това, с този аргумент се изразява подчертано недоверие към родителите на децата, което дълбоко ги обижда. Не трябва да бъде пропуснато и непредвиденото финансово натоварване на семействата в условията на криза на доходите”. Омбудсманът пише, че повишаването на събираемостта на задълженията е важно, но не трябва да се постига с нарушаване на правата на хората. Той допълва, че общините разполагат с достатъчно механизми за събиране на сумите от гражданите – длъжници. 

„Вие знаете, че удостоверението за завършена подготвителна група доказва изпълнение на законовото изискване за подготовка на децата преди постъпването им в първи клас и е задължителен документ при записване им в училище” – пише в писмото на Константин Пенчев. Във връзка с това и в защита на правата на децата и техните родители той препоръчва на столичния кмет да предприеме необходимите спешни действия за предоставяне на услугата и за прекратяване на административния произвол.