16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Националният омбудсман ще обяснява правата на децата чрез кратък анимационен филм

Националният омбудсман ще обяснява правата на децата чрез кратък анимационен филм
гр. София, 31 май 2013 г.

Общественият защитник на Република България се включи в инициативата на световната водеща независима организация за деца 
Save the Children за насърчаване на пряката комуникация на децата с омбудсмана. Организацията работи за подобряване на състоянието на децата в области като правото на детето на образование, на защита срещу насилие, експлоатация и неглижиране, както и за гарантиране на правата на децата в критични ситуации.

Инициативата предвижда да бъдат популяризирани правата на децата и функциите на институцията на омбудсмана чрез анимационния 2-минутен филм „Имаш право да знаеш”. Той ще се разпространява от обществените защитници, които членуват в Мрежата на омбудсманите за деца в Югоизточна Европа. Българският омбудсман също е член на организацията. Мрежата, която е създадена през 2006 г., се състои от 14 институции на омбудсмана от 12 страни в региона, като общата цел е прилагането на правата на детето съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето. 

През 2013 г. филмът „Имаш право да знаеш” ще бъде предоставен от омбудсмана на Република България на всички училища в страната, както и на детските градини, за да бъдат запознати децата с правата си. Той е публикуван в  Канала на омбудсмана в Youtube на адрес 
http://www.youtube.com/watch?v=pRJW2Q37x2Y&feature=youtu.be.


Част от продължаващото сътрудничество между Save the Children и Мрежата на омбудсманите за деца в Югоизточна Европа е изследване за методите, чрез които институциите на омбудсмана общуват с деца. Добрите практики вече са обобщени и скоро ще бъдат публикувани и на български език.