Омбудсманът поиска облекчен режим за ТЕЛК на хората с необратими увреждания

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до служебния здравен министър д-р Стойчо Кацаров във връзка с критериите на медицинската експертиза и редът за нейното провеждане. Повод са десетките сигнали и жалби до институцията на омбудсмана, в които хората в неравностойно положение търсят съдействие за разрешаване на дългогодишни наболели проблеми.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът пита ВАС дали заповедта на министъра на вътрешните работи за временно преместване на служител от МВР на друго място подлежи на обжалване

Омбудсманът пита ВАС дали заповедта на министъра на вътрешните работи за временно преместване на служител от МВР на друго място подлежи на обжалване
гр. София, 25 юни 2013 г.

Националният омбудсман изпрати до Общото събрание на колегиите на Върховния административен съд (ВАС) искане за приемане на тълкувателно решение относно характера на акта на министъра на вътрешните работи по чл. 192а от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР). Общото събрание трябва да отговори на въпроса дали притежава белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта на министъра на вътрешните работи по чл. 192а от ЗМВР за преместване на държавен служител при служебна необходимост или при изменение на оперативната обстановка за срок до една година в същото или друго населено място на същата или на друга длъжност в рамките на притежаваната категория.

Повод за искането на Константин Пенчев е наличието на противоречива съдебна практика, констатирано от обществения защитник след сигнал от Синдикалната федерация на служителите в МВР. Във ВАС съществуват различни тълкувания на характера на акта на министъра на вътрешните работи по чл. 192а от ЗМВР. В мотивите на Решение № 7413 от 31.05.2013 г. по адм. д. № 5355/2013 г. петчленен съдебен състав приема, че заповедта на министъра за временно преместване на държавен служител от МВР не представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК. В цитираното решение съдът посочва: „Мястото на изпълнение на държавната служба в МВР не е сред елементите, характеризиращи длъжността, съгласно чл. 170 от ЗМВР и Класификатора на длъжностите в МВР. По тази причина промяната на мястото, където държавната служба в МВР се изпълнява, при непроменена категория, не се отразява върху служебното правоотношение. Не е налице промяна на последното, поради което актът на министъра на вътрешните работи не засяга субективните права на държавния служител, не му създава допълнителни задължения и не се отразява върху правната му сфера като държавен служител. Поради това заповедта по чл. 192а от ЗМВР не е индивидуален административен акт и не подлежи на обжалване по съдебен ред”.В мотивите на Решение № 7363 от 30.05.2013 г. по адм. д. № 953/2013 г. на ВАС петчленен състав застъпва разбирането, че заповедта на министъра за временно преместване на служител има белезите на индивидуален административен акт по смисъла на АПК и подлежи на съдебен контрол. Според съда заповедта на министъра засяга права и законни интереси на държавния служител и подлежи на съдебен контрол, като се има предвид фактът, че оспорването й не е изрично забранено.