Омбудсманът Диана Ковачева към ръководството на „Топлофикация“: Оправете разбитите улици след вашите ремонти

Омбудсманът Диана Ковачева отново изпрати препоръка до изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД инж. Александър Александров, в която напомня на дружеството да обяви ясен график и конкретни срокове за пълното възстановяване на инфраструктурата в столичния кв. „Дървеница“, увредена след реконструкцията на топлопреносната мрежа.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът иска дисциплинарно наказание за директор на дом за възрастни хора, отказал достъп на проверяващ екип на НПМ

Омбудсманът иска дисциплинарно наказание за директор на дом за възрастни хора, отказал достъп на проверяващ екип на НПМ
 гр. София, 02 септември 2013 г.

Във връзка с възпрепятстването на екип на Националния превантивен механизъм (НПМ) да извърши проверка в Дома за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Преколница, обл. Кюстендил, националният омбудсман изпрати препоръки до министъра на труда и социалната политика с копие до кмета на община Кюстендил.

В писмото се напомня, че омбудсманът на Република България изпълнява функциите на НПМ по смисъла и в съответствие с Факултативния протокол към Конвенцията на Организацията на обединените нации против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Константин Пенчев уточнява, че във връзка с тези функции екип на НПМ е командирован да извърши проверка в Дома за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Преколница, обл. Кюстендил, в периода 22-23.08.2013 г., но директорът на институцията отказва да предостави достъп до дома и до необходимата информация и документация.


Омбудсманът подчертава, че до момента НПМ е осъществил над 300 проверки в местата, където се намират лица, лишени от свобода, или където са задържани или настанени лица вследствие на акт или със съгласието на държавен орган, които места те не могат да напуснат по собствена воля. „По време на всички проверки към служителите на НПМ съответната институция е проявявала добронамереност и е оказвала пълно съдействие съгласно изискванията на Закона за омбудсмана и Факултативния протокол към Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание” – пише Константин Пенчев. Той допълва, че описаният случай е прецедент и ще бъде отразен в Годишния доклад на омбудсмана като Национален превантивен механизъм като случай, свързан с лоша административна практика и пряко нарушаване на Факултативния протокол към Конвенцията.


Константин Пенчев предлага на министъра на труда и социалната политика да изиска обяснение от директора на дома в с. Преколница по описания случай, като по негова преценка му наложи дисциплинарно наказание. Омбудсманът настоява министърът да уведоми всички структури към Министерството на труда и социалната политика (домове за деца, лишени от родителска грижа, домове за деца с умствена изостаналост, домове за възрастни хора с психични разстройства, деменции и умствена изостаналост), че подобно отношение към служители на НПМ е неприемливо не само за институцията на омбудсмана, но и за международните органи, пред които омбудсманът има ангажимент да се отчита за дейността си като Национален превантивен механизъм.