Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът изпрати препоръки до министъра на труда и социалната политика, свързани с предоставянето на декодери за цифрова телевизия

Омбудсманът изпрати препоръки до министъра на труда и социалната политика, свързани с предоставянето на декодери за цифрова телевизия
гр. София, 03 септември 2013 г. 

В писмо, изпратено до министъра на труда и социалната политика, националният омбудсман пише, че в институцията са постъпили много жалби от граждани, които изразяват своето недоволство относно организацията за закупуване на декодери за цифрова телевизия чрез ваучери.

Едно от оплакванията на хората е свързано с невъзможността за получаване на декодери в малките населени места. Например, за да се снабди с декодиращо устройство, човек, живеещ в гр. Бойчиновци, трябва да посети определена търговска верига в гр. Враца. Константин Пенчев подчертава, че социално слабите лица, които имат право на тази помощ и живеят в отдалечените населени места, ще изпитат затруднения при получаването на устройствата, свързани с допълнителни разходи за транспорт, които и без това вероятно повечето от тях не могат да си позволят.


Друг проблем, посочен от омбудсмана, е свързан с липсата на информация за това коя търговска верига за кой регион на страната предоставя декодери срещу ваучери. Например за правоимащите в гр. Враца магазинът, от който може да се получи декодер срещу ваучер е от една търговска верига. Търговски обект на друга верига в града също предлага декодери срещу ваучери, но обслужва само граждани, чийто постоянен адрес е в централната южна част на страната.


Сред въпросите, за които хората са писали на омбудсмана, е и този, свързан с факта, че се предоставят декодери на по-ниска стойност от стойността на ваучера. Ваучерите са на стойност 60 лв., но определените търговски вериги в различните региони предоставят срещу тях декодери на различна стойност – 39,50 лв., 59,90 лв. и т.н. Освен това, в търговските вериги се предлагат различни марки декодери, но гражданите не могат да избират между тях, а им се предоставя точно определена марка. Хората твърдят, че по този начин се нарушава правото им на избор.


„От оплакванията на гражданите става ясно, че те не са достатъчно добре информирани относно начините, по които се осъществява раздаването на ваучери и декодери – къде се получава ваучерът; коя е търговската верига за съответния регион, която раздава декодерите; какво им се полага срещу получения ваучер. Липсата на ясна информация поражда напрежение, недоволство, както и недоверие в администрацията” – обобщава националният омбудсман в писмото си до министъра на труда и социалната политика. Константин Пенчев препоръчва да се предоставя необходимата информация на гражданите, които имат право да получат ваучери за закупуване на цифрови декодери. „Организацията по раздаването на декодери не трябва да им създава неудобства като допълнителни разходи и време” – пише омбудсманът.