Омбудсманът предложи промени в НК, иска да отпадне „системността“ при домашното насилие

Омбудсманът Диана Ковачева внесе в правосъдното министерство предложения за промени в Наказателния кодекс и Закона за защита от домашното насилие, свързани с по-ефективната защита на жертвите на насилие у дома. Омбудсманът участва и в онлайн заседанието на работната група към министерството на правосъдието, която готви нормативни изменение по тази

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът сезира Конституционния съд за обявяване за противоконституционни на два текста от новия Административнопроцесуален кодекс

Омбудсманът сезира Конституционния съд за обявяване за противоконституционни на два текста от новия Административнопроцесуален кодекс

Гиньо Ганев и неговият екип обявиха на официална пресконференция мотивите за сезирането на Конституционния съд

София,21 декември 2006 г.

    Днес в пресклуба на БТА се проведе пресконференция на омбудсманa на Република България, на която бяха оповестени мотивите за второто сезиране на Конституционния съд от страна на обществения застъпник за обявяване за противоконституционни на чл. 143, ал.4 и чл. 186, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), тъй като нарушават основни права на гражданите.

    В чл. 143, ал. 4 от АПК е предвидено, че когато съдът отхвърли оспорването на един административен акт, жалбоподателят (гражданин или юридическо лице) трябва да заплати всички направени разноски по делото, включително минималното възнаграждение за един адвокат, ако държавният орган, чийто акт се обжалва, е ползвал такъв. Тази разпоредба от АПК противоречи на чл. 4, ал. 1 от Конституцията, който установява върховенството на закона и правовата държава, като основополагащи принципи за държавната и обществена система на България. Тя е в разрез и с чл. 56 от Конституцията, който гарантира правото на защита, като основно и неотменимо конституционно право на гражданите.

    В чл. 186, ал. 1 от АПК е предвидено, че подзаконовите нормативни актове могат да бъдат обжалвани от гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати. Тази норма противоречи на принципа на правовата държава - чл. 4, ал. 1 и общата клауза за обжалваемост на административните актове - чл. 120, ал. 2 от Конституцията. Омбудсманът смята, че оспорваната нормативна разпоредба необосновано и в противоречие с цитираните конституционни текстове стеснява кръга на лицата, имащи право да оспорват подзаконовите административни актове, като въвежда условието за доказване на правен интерес от обжалването.


    Целия текст с мотивите и позицията на омбудсмана можете да намерите ТУК