Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът сезира Конституционния съд за обявяване за противоконституционни на два текста от новия Административнопроцесуален кодекс

Омбудсманът сезира Конституционния съд за обявяване за противоконституционни на два текста от новия Административнопроцесуален кодекс

Гиньо Ганев и неговият екип обявиха на официална пресконференция мотивите за сезирането на Конституционния съд

София,21 декември 2006 г.

    Днес в пресклуба на БТА се проведе пресконференция на омбудсманa на Република България, на която бяха оповестени мотивите за второто сезиране на Конституционния съд от страна на обществения застъпник за обявяване за противоконституционни на чл. 143, ал.4 и чл. 186, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), тъй като нарушават основни права на гражданите.

    В чл. 143, ал. 4 от АПК е предвидено, че когато съдът отхвърли оспорването на един административен акт, жалбоподателят (гражданин или юридическо лице) трябва да заплати всички направени разноски по делото, включително минималното възнаграждение за един адвокат, ако държавният орган, чийто акт се обжалва, е ползвал такъв. Тази разпоредба от АПК противоречи на чл. 4, ал. 1 от Конституцията, който установява върховенството на закона и правовата държава, като основополагащи принципи за държавната и обществена система на България. Тя е в разрез и с чл. 56 от Конституцията, който гарантира правото на защита, като основно и неотменимо конституционно право на гражданите.

    В чл. 186, ал. 1 от АПК е предвидено, че подзаконовите нормативни актове могат да бъдат обжалвани от гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати. Тази норма противоречи на принципа на правовата държава - чл. 4, ал. 1 и общата клауза за обжалваемост на административните актове - чл. 120, ал. 2 от Конституцията. Омбудсманът смята, че оспорваната нормативна разпоредба необосновано и в противоречие с цитираните конституционни текстове стеснява кръга на лицата, имащи право да оспорват подзаконовите административни актове, като въвежда условието за доказване на правен интерес от обжалването.


    Целия текст с мотивите и позицията на омбудсмана можете да намерите ТУК