Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

В писмо до министър-председателя омбудсманът заявява, че орязването на бюджета на институцията е посегателство върху нейната независимост

В писмо до министър-председателя омбудсманът заявява, че орязването на бюджета на институцията е посегателство върху нейната независимост
гр. София, 14 октомври 2013 г.

 В отговор на писмото от 9.10.2013 г. на министъра на финансите за намаляване на бюджета на институцията националният омбудсман изпрати писмо до министър-председателя с копия до министрите на финансите и на външните работи. В него пише: „Налага се да Ви уведомя, че не само аз, но и всички европейски и международни организации, в които членува омбудсманът на Република България, биха приели предвиденото в писмото на министъра на финансите орязване на бюджета на ръководената от мен институция с 312 хил. лв. и препоръката за 10-процентно съкращение на числеността на персонала като посегателство върху независимостта на единствения конституционен орган в страната, призван да се застъпва за правата и свободите на гражданите, когато те се нарушават от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги”. В подкрепа на тезата си Константин Пенчев информира министър-председателя, че буквално преди дни, на 4 октомври 2013 г., е приета Резолюция № 1959 (2013) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа за укрепване на институцията на омбудсмана в Европа, според която е „необходимо на институциите на омбудсмана да бъдат осигурени достатъчно финансови и човешки ресурси, позволяващи им ефективно да изпълняват функциите си”. Парламентарната асамблея призовава страните членки да се въздържат от бюджетни ограничения по отношение на институциите на омбудсмана, за да не доведе това до ограничаване на тяхната независимост.Общественият защитник констатира, че през последните години доверието на гражданите в българския омбудсман се е повишило многократно и доказателство за това е лавинообразно нарастващият брой на жалбите и сигналите. До 10.10.2013 г. до омбудсмана са адресирани 6050 оплаквания, което е с 45% повече в сравнение със същия период на 2012 г. Константин Пенчев припомня, че през 2012 г., след многократно настояване от страна на ООН България да изпълни ангажимента си по Факултативния протокол към Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (в сила за страната ни от 1 юли 2011 г.) и да определи държавна и независима финансово институция, която да е Национален превантивен механизъм (НПМ), тази функция е поета от омбудсмана. Във връзка с този нов мандат от началото на юни 2012 г. в структурата на институцията има нова дирекция – „НПМ и основни права и свободи на човека”, чиято дейност е да контролира дали има условия за нарушаване на човешките права в местата, където се намират лица, лишени от свобода или където са задържани или настанени лица вследствие на акт или със съгласието на държавен орган, които места те не могат да напуснат по собствена воля. За гарантиране на изпълнението на функцията на НПМ бюджетът на омбудсмана за 2012 г. е увеличен с недостатъчните 300 хил. лв. (за сравнение – предвиденото в писмото на министъра на финансите намаляване на бюджета е с 312 хил. лв.). Омбудсманът подчертава, че първият Доклад за дейността му през 2012 г. като НПМ е оценен изключително високо от Подкомитета на ООН по предотвратяване на изтезанията.


„На фона на цялата правозащитна дейност на националния омбудсман категорично трябва да заявя, че определеният в писмото на министъра на финансите размер на разходите за 2014 г. – 2 266 хил. лв., който е дори по-малък с 12 хил. лв. от бюджета за 2011 г., е крайно недостатъчен и застрашава изпълнението на функциите на обществения защитник, възложени му със закон” – пише Константин Пенчев. Той допълва, че ако предвиденото орязване на бюджета стане факт, ще бъде принуден да уведоми за бъдещото ограничаване на дейността на омбудсмана не само Подкомитета на ООН по предотвратяване на изтезанията, но и всички европейски и международните организации на правозащитни институции, в които омбудсманът на Република България членува.


„Позволявам си да изразя увереност, че като министър-председател, загрижен за правата и свободите на хората, ще допринесете не само за запазване, но и за разширяване на независимостта на омбудсмана, защото подкрепата за тази институция е подкрепа за гражданския контрол и е в интерес на всички граждани” – завършва омбудсманът.