Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

В своя позиция омбудсманът осъжда проявите на ксенофобия и напомня, че всеки, извършил престъпление, трябва да получи наказание, независимо от неговия произход, религия или цвят на кожата

В своя позиция омбудсманът осъжда проявите на ксенофобия и напомня, че всеки, извършил престъпление, трябва да получи наказание, независимо от неговия произход, религия или цвят на кожата
гр. София, 6 ноември 2013 г.

В Позицията на омбудсмана на Република България относно проявите на расизъм и ксенофобия в страната се казва:

Като омбудсман на Република България изразявам своята дълбока тревога от зачестилите изблици на насилие, мотивирани от расова, етническа и религиозна омраза. Категорично се противопоставям на всякакви идеологии, политики и език, подбуждащи към расова ненавист, насилие и дискриминация, както и на всяко действие, което може да засили страха и напрежението сред различните расови, етнически, национални, религиозни или социални групи и да направи невъзможни цивилизования диалог и разбирателството между тях.


През последните дни няколко събития, свързани с насилие, влязоха във фокуса на общественото внимание. Те станаха повод за възраждането на расизма, ксенофобията и предубежденията към различните, както и за създаването на атмосфера на нетърпимост, нетолерантност и ново разделяне и противопоставяне в обществото. Затова искам да напомня определението за „реч на омразата”, дадено в Препоръка № R (97) 20 на Комитета на министрите на Съвета на Европа до държавите членки. Според документа езикът на омразата се разбира като обхващащ всички форми на изразяване, които разпространяват, подтикват, насърчават или оправдават расова омраза, ксенофобия, антисемитизъм или други форми на омраза, основаващи се на нетолерантност, включително нетолерантност, изразяваща се в агресивен национализъм и етноцентризъм, дискриминация и враждебност към малцинствата, преселниците и имигрантите.


За пореден път обръщам внимание на компетентните държавни органи, натоварени с разследването на прояви на ксенофобия и расизъм, че е необходимо да проявяват особена взискателност. Не трябва автоматично да ги свеждат до формалните белези на престъпления, извършени по „хулигански подбуди”, както неведнъж е ставало при предишни подобни случаи, а да разпознават и разследват евентуалното наличие на „престъпления, извършени от омраза”.


Като национален омбудсман подкрепям своевременните действия на правоохранителните и правораздавателните органи за образуване на досъдебни производства както спрямо лицата, подбуждащи към религиозна и етническа омраза, проповядващи и насаждащи ксенофобски и расистки настроения, така и по отношение на лицата, извършващи нападения срещу български граждани, бежанци и чужденци. Нека не забравяме, че Република България е правова държава. Всеки човек, който се намира на нейната територия, е длъжен да се съобразява с действащите правила и ако извърши престъпление, трябва да получи съответното наказание. Редът за реализирането на наказателната отговорност е определен в закона и той се прилага спрямо всички лица, без значение на техния произход, религия или цвят на кожата.