Омбудсманът Диана Ковачева пише на МРРБ и МОСВ за проблема с водата на Омуртаг

Общественият защитник пита екоминистъра ще издаде ли разрешително за водовземане, което би облекчило режима

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Националният омбудсман изпрати до МФ препоръки, свързани с таксата за сметосъбиране и сметоизвозване

Националният омбудсман изпрати до МФ препоръки, свързани с таксата за сметосъбиране и сметоизвозване
 гр. София, 20 декември 2013 г.

В писмо, изпратено до министъра на финансите, Константин Пенчев напомня, че по инициатива на омбудсмана и по предложение на председателя на Комисията по бюджет и финанси към 42-то Народно събрание бе изменен текстът на чл. 71, т. 1 от Закона за местните данъци и такси, като изрично бе предвидено таксата за сметосъбиране и сметоизвозване да не се събира, когато имотът не се ползва през годината и задължените лица са подали декларация по образец до края на предходната година в общината по местонахождение на имота. „Така беше преодоляна съществуващата от години несправедливост при определянето на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване” – пише Константин Пенчев.

Въпреки това при националния омбудсман постъпват жалби от граждани, които изразяват своето притеснение, че са получили откази от общински админстрации да бъдат освободени от заплащане на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване с мотива, че все още от Министерството на финансите не е одобрен образец на декларация по чл. 71, т. 1 от Закона за местните данъци и такси. В писмото си до министъра на финансите Константин Пенчев дава пример със собственик на имот в гр. Варна, който пише, че няма да ползва имота си през 2014 г. и е декларирал това обстоятелство в община Варна. Получил е отговор, че такса за сметосъбиране и сметоизвозване ще му бъде начислена за 2014 г., тъй като все още няма одобрени образци на декларациите.


За преодоляване на възникналия проблем омбудсманът настоява министърът на финансите да предприеме своевременно необходимите мерки за гарантиране на правата на гражданите в съответствие с волята на народните представители, като одобри образец на декларацията по чл. 71, т. 1 от Закона за местните данъци и такси.