Балканските омбудсмани обсъдиха състоянието на човешките права по време на COVID-19

Доц. Диана Ковачева участва днес в онлайн срещата на Балканската мрежа на омбудсманите, инициирана и учредена в гр. София през 2018 г. от институцията на обществения защитник.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът препоръча на министъра на регионалното развитие да бъдат обмислени възможностите за извършване на екологична оценка на Общия устройствен план на община Царево

Омбудсманът препоръча на министъра на регионалното развитие да бъдат обмислени възможностите за извършване на екологична оценка на Общия устройствен план на община Царево
 гр. София, 30 януари 2014 г.
По повод на получените в институцията на омбудсмана жалби, в които се изразява силно недоволство от одобрения Общ устройствен план на община Царево, както и на фона на многобройните протести, свързани с този казус, Константин Пенчев изпрати писмо до министъра на регионалното развитие.

Омбудсманът напомня, че на 15.01.2014 г. с решение на петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС), поради недопустимост на подадената пред първоинстанционния съд жалба, е прекратено производството по оспорване на заповедта от 13.08.2008 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, одобряваща проекта за Общ устройствен план на община Царево. С акта на петчленния състав на ВАС е обезсилено и решението от 25.06.2013 г. на тричленен състав на съда, с което заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството е отменена поради незаконосъобразност. Така заповедта е оставена в сила. Междувременно след подаването на жалба срещу становище по екологична оценка № 1-2/2008 г. на министъра на околната среда и водите относно изменение на Общия устройствен план на община Царево, тази оценка е оттеглена от страна на министерството и производството по това дело също е прекратено от ВАС.


В писмото си до министъра на регионалното развитие омбудсманът пише: „Неведнъж съм подчертавал, че принципите на добро демократично управление изискват вслушване на органите на власт в мнението на хората и осигуряване на реална възможност на гражданите да вземат участие в решаването на въпроси от обществено значение. Решенията относно околната среда и природните ресурси на страната са от изключителен интерес за гражданското общество. В съответствие с принципите за откритост и прозрачност, които гарантират осигуряването на обществен достъп до информация и улесняването на разбирането за това как се решават обществено значимите въпроси, моля да обмислите възможностите за извършване на екологична оценка на Общия устройствен план на община Царево, като се имат предвид изискванията на българското законодателство”.