Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

През 2013 г. омбудсманът е оказал непосредствено съдействие на 17775 граждани

През 2013 г. омбудсманът е оказал непосредствено съдействие на 17775 граждани
гр. София, 15 април 2014 г.

Константин Пенчев представи пред журналисти Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2013 г., внесен в Народното събрание. 

Според данните в документа през изминалата година националният омбудсман е оказал непосредствено съдействие и защита на 17775 граждани, което е с 26 % повече спрямо 2012 г. В това число са включени хората, по чиито преписки е извършена проверка през годината – 7318; гражданите, които са посетили приемната в сградата на омбудсмана – 3987; лично консултираните от Константин Пенчев в приемния му ден – 367; както и тези, на които е даден съвет по телефона или чрез електронната поща – 6103. 

През 2013 г., както и през предходните четири, най-много са оплакванията срещу доставчиците на обществени услуги – топлоснабдяване, електроснабдяване, мобилни и телефонни оператори, ВиК услуги, сметосъбиране и сметоизвозване. Техният брой е 1 957 и те представляват 27 % от всички оплаквания, подадени до омбудсмана през годината. Увеличението на жалбите в тази сфера е със 63 % спрямо предходната. На второ място са оплакванията, свързани със социалните права, които представляват 17 % от всички. На трета позиция са жалбите по проблемите на собствеността с 14 %.

Пълният текст на доклада е публикуван в страницата на омбудсмана в интернет (http://www.ombudsman.bg/reports/3011#middleWrapper).