Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът препоръча на МС спешно да разреши спор между МТСП и МЗ, засягащ правата на хора без роднини, изписвани от психиатричните болници

Омбудсманът препоръча на МС спешно да разреши спор между МТСП и МЗ, засягащ правата на хора без роднини, изписвани от психиатричните болници
гр. София, 17 април 2014 г.

Националният омбудсман изпрати до
министър-председателя предложение да инициира създаването на координационен механизъм с представители на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Министерството на здравеопазването (МЗ), за да бъде разрешен сериозен проблем, свързан с правата на граждани без роднини, изписвани от психиатричните болници.

В препоръката Константин Пенчев пише, че по време на проверките в десет държавни психиатрични болници (ДПБ), извършени от служители на омбудсмана във връзка с функцията му на Национален превантивен механизъм (НПМ), експертите са констатирали, че липсва координация между държавните психиатрични болници към Министерството на здравеопазването и дирекциите „Социално подпомагане” към Министерството на труда и социалната политика по отношение на изписването и предаването на пациенти на служители към дирекциите „Социално подпомагане”, в случаите, при които лицата нямат близки и роднини. При омбудсмана са постъпили и конкретни сигнали от директорите на ДПБ „Св. Иван Рилски” в гр. Нови Искър и ДПБ – с. Церова кория, обл. Велико Търново, в които се твърди, че служителите на дирекциите „Социално подпомагане” – Връбница, и „Социално подпомагане” – Горна Оряховица, отказват да приемат изписани пациенти, въпреки че нямат близки и роднини и място, където да отседнат.

Съгласно чл. 26 от Наредба № 49/18.10.2010 г. на МЗ „при изписване на пациент, чието състояние налага придружител, същият се предава на близките му. При липса на близки, при невъзможност да се осъществи контакт с тях или при изразено от тях несъгласие да приемат изписваното лице персоналът на лечебното заведение предава пациента на служител от съответната дирекция „Социално подпомагане”. Независимо че служителите към дирекциите „Социално подпомагане” са задължени да изпълняват подзаконовите нормативни актове, директорът на Дирекцията „Социално подпомагане” – Връбница, заявява, че Наредба № 49/18.10.2010 г. на МЗ е „подзаконов ведомствен акт, чието действие не се разпростира спрямо ведомства на друга йерархическа подчиненост, което е описано в Указателно писмо 9100-286/19.11.2010 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане”.

В писмото си до министър-председателя омбудсманът пише, че по този повод е изпратил препоръка до МТСП, но позицията на министъра е, че с Наредба № 49/18.10.2010 г. на МЗ са вменени отговорности и ангажименти на органите по социално подпомагане, които не са съобразени с разпоредбите на Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане, а текстът на чл. 26 от Наредбата не е консултиран и предварително съгласуван с МТСП. Според министъра са необходими действия във възможно най-кратък срок за промяна в Наредбата, така че да се премахне съществуващото несъответствие, както и да се намери правилно решение на проблема.

Тъй като очевидно има разногласия между МТСП и МЗ по отношение на прилагането на Наредба № 49/18.10.2010 г., а в същото време никой не поема грижата за хората без близки, които трябва да бъдат изписани от държавните психиатрични болници, омбудсманът настоява проблемът да бъде разрешен от Министерския съвет.