16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът поиска незабавна проверка от Главната инспекция на труда в мините в Бобов дол

Омбудсманът поиска незабавна проверка от Главната инспекция на труда в мините в Бобов дол
гр. София, 26 май 2014 г.

 В препоръка, изпратена до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Главна инспекция на труда”, с копие до министъра на труда и социалната политика, националният омбудсман напомня за множеството материали на печатни и електронни медии, чрез които българската общественост в последните дни стана свидетел на безогледно нарушаване на човешки и трудови права на граждани, работещи в мините в Бобов дол. В репортажите се твърди, че работните заплати не се изплащат регулярно, а част от заплатите на работниците се изплащат във вид на купони за храна, които могат да бъдат използвани само в точно определени магазини, в които рафтовете са празни. „Така хората са поставени в унизително положение да се редят на опашки в продължение на много часове, за да могат да оползотворят получените от тях купони, като закупуват само ограничените продукти, които им се предоставят” – пише в писмото си Константин Пенчев. Той допълва: „Като омбудсман – висш конституционен орган, посветен на застъпничеството за правата и свободите на гражданите, съм потресен от изнесената информация за нарушаване на трудови и човешки права на български работници. Миньори, работещи при най-тежките и опасни условия на труд, вместо да получават уважение, са унижавани и им се уронва по недопустим начин личното достойнство”.  

Националният омбудсман настоява Изпълнителната агенция „Главна инспекция на труда” да извърши незабавно проверка по случая и предприеме всички необходими действия, които да гарантират правата на работещите в мините в Бобов дол. Той напомня, че редица международни документи, по които Република България е страна, прогласяват зачитането на трудовите права, както и на човешкото достойнство като основно човешко право – Всеобщата декларация зa правата нa човека, Международният пакт за икономически, социални и културни права, Хартата за основните права на Европейския съюз, Европейската социална харта (ревизирана) и др. „Правата на личността, нейното достойнство и сигурност са издигнати във върховен принцип в Конституцията на Република България, трудът се гарантира и защитава от закона” – пише Константин Пенчев.