16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

След поискана от омбудсмана проверка Главната инспекция по труда връчи предписания на „Въгледобив Бобов дол” за редовно предоставяне на работниците на полагащата им се храна

След поискана от омбудсмана проверка Главната инспекция по труда връчи предписания на „Въгледобив Бобов дол” за редовно предоставяне на работниците на полагащата им се храна
гр. София, 09 юни 2014 г.

Националният омбудсман получи информация от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” за констатациите от извършените по негов сигнал от 26 май 2014 г. проверки във „Въгледобив Бобов дол” ЕООД и в други предприятия на същия работодател.

Инспекторите са установили, че създадената от работодателя организация не гарантира предоставянето на безплатна храна и/или добавки към нея както на правоимащите работници по Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, така и на тези, за които с колективния трудов договор е договорено получаването на такава храна. В писмото до Константин Пенчев пише: „Сключеният от работодателя договор с „Европа Маркет” ООД не осигурява реализирането на правото на работниците и служителите, които работят при специфичен характер и организация на труда, да получават редовно безплатна храна и/или добавки към нея. Дори и в случаите, когато са осигурени доставки на хранителни стоки в магазина, те не отговарят на изискванията: да се предоставят редовно и в готов за консумиране вид”.


Изпълнителният директор на Главната инспекция по труда уведомява омбудсмана, че спрямо работодателя „Въгледобив Бобов дол” ЕООД са приложени съответните принудителни административни мерки, с които да се гарантира задължението му за осигуряване на безплатна храна на работещите при специфичен характер и организация на труда. Целта на принудителната мярка е да принуди работодателя да преразгледа създадената от него организация за осигуряване на безплатна храна. Тъй като по време на инспекцията работниците са изпитвали безпокойство да декларират писмено, че имат проблеми при получаването на безплатната храна, контролните органи на Главната инспекция по труда са взели решение да приложат принудителната административна мярка, без да използват като доказателство събраните писмени сведения от работниците, за да се избегне напрежение сред тях. Протоколът със задължителните предписания е връчен на работодателя на 5 юни 2014 г., като след изтичане на определения срок за изпълнението им – 30 юни 2014 г., ще бъде извършена нова проверка.


Инспекторите са установили, че на 4 юни 2014 г. е сключен договор между работодателя и „Содеко Пасс България” ЕООД – оператор на ваучери за храна, за предоставяне на ваучери за храна и осигуряване на ползването им от работниците на „Въгледобив Бобов дол” ЕООД в търговски обекти, посочени в договора. Работодателят е поел ангажимент и до края на м. юни 2014 г. да даде възможност на работниците да изразходват натрупаните в магнитните карти за „Европа Маркет” средства за безплатна храна. Изпълнението на този ангажимент също ще бъде обект на контрол при следваща проверка на Главната инспекция по труда.