16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът изпрати препоръки до МВР и кмета на София, за да не бъде допуснато насилие при провеждането на шествието „София Прайд”

Омбудсманът изпрати препоръки до МВР и кмета на София, за да не бъде допуснато насилие при провеждането на шествието „София Прайд”
гр. София, 19 юни 2014 г. 

Заради заявеното в социалните мрежи организиране на прояви, насочени срещу провеждането на обявеното за 21 юни 2014 г. шествие „София Прайд”, националният омбудсман изпрати препоръки до министъра на вътрешните работи и кмета на Столичната община.

В писмата до министъра и кмета Константин Пенчев отбелязва, че във „Фейсбук” се организира събитие, наречено „Анти-гей парад”, публично подкрепено от Гражданско сдружение „СИЛА”, което е предвидено да се проведе също на 21 юни 2014 г. от 14.00 ч. пред храм-паметника „Св. Александър Невски”. Друга група във „Фейсбук” планира „Анти-гей парад”, който да започне в 12.00 ч. на 21 юни 2014 г. от Националния дворец на културата. Омбудсманът пише: „Безпокойството ми е породено от факта, че организаторите на събитията, популяризирайки ги в публичното пространство, използват думи и изрази, които подбуждат към насилие и насаждат нетърпимост и омраза към хората с нетрадиционна сексуална ориентация.

Това води до нарушаване на основни човешки права и свободи”.
Константин Пенчев напомня нееднократно изразяваната от него позиция, че прояви, в които активно се пропагандира словото на омраза, са недопустими и неприемливи в нашето общество, възприело принципите и ценностите на правовата държава – толерантност, зачитане и защита на правата на личността, нейното достойнство и сигурност.

Омбудсманът препоръчва на министъра на вътрешните работи да упражни правомощията си, за да се гарантира опазването на обществения ред, при спазване на правата и свободите на гражданите, по време на провеждането на шествието „София Прайд” на 21 юни 2014 г. и да не бъде допуснато насилие, породено от омраза, нетърпимост и хомофобия.

На кмета на Столичната община националният омбудсман препоръчва да упражни правомощията си по Закона за събранията, митингите и манифестациите, като извърши прецизна проверка, в случай че има искане от организаторите на двете събития, наречени „Анти-гей парад”.