Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът обяви мотивите, с които сезира Конституционния съд за отмяна на облагането с ДДС на дейността на адвокати, нотариуси и частни съдебни изпълнители

Омбудсманът обяви мотивите, с които сезира Конституционния съд за отмяна на облагането с ДДС на дейността на адвокати, нотариуси и частни съдебни изпълнители

За трети път омбудсманът сезира Конституционния съд

10 януари 2007 г.

    Днес в БТА се проведе пресконференция на омбудсмана на Република България, на която официално бяха оповестени мотивите за третото сезиране на Конституционния съд от страна на обществения застъпник.

    Омбудсманът настоява за обявяване за противоконституцонна част от разпоредбата на чл.3, ал.2 от Закона за ДДС (ЗДДС). Става въпрос за израза „както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус”, с който според националния застъпник се нарушават правата на гражданите. С оспорвания текст от закона се предвижда процесуалното представителство, дейността на нотариусите и на частните съдебни изпълнители да бъдат третирани като „независима икономическа дейност”, което постановява хонорарите за адвокатски услуги и таксите, които се събират по нотариални и изпълнителни производства, да бъдат облагани с данък добавена стойност.

    Гиньо Ганев е категоричен, че дейността на адвокатурата не е част от свободата на стопанската инициатива в страната, а изпълнение на конституционно уредена функция, с която се гарантира едно от основните права на гражданите – правото на защита. Това не е стопанска дейност и не е насочена към създаване на добавена стойност.

    Оспорваната разпоредба от ЗДДС създава и предпоставки за нееднакво третиране на гражданите при извършване на нотариални действия, тъй като според разпоредбата ДДС се начислява само върху нотариалните такси, събирани от нотариуси, но не и върху таксите за нотариални действия, извършвани от друг орган, на когото законът е възложил нотариални функции.

    Относно дейността на частните съдебни изпълнители, зам.-омбудсманът Метин Казак изтъква, че чл. 6, ал. 2 от Конституцията обуславя еднакво третиране на длъжниците, независимо от това дали мерките на държавната принуда в изпълнителния процес се прилагат от държавен или частен съдебен изпълнител. Вместо това, оспорваната разпоредба от ЗДДС предвижда, че с ДДС се облага само дейността на частните съдебни изпълнители.

    „Предвиденото облагане с ДДС създава финансови пречки единствено за гражданите, тъй като това е косвен данък и той не засяга доходите на нотариуси, адвокати и частни съдебни изпълнители” – категоричен е главният секретар на омбудсмана Борислав Цеков.

    На пресконференцията присъстваха юристи и експерти в областта, както и председателят на Висшия адвокатски съвет Траян Марковски, председателят на Нотариалната камара Елена Еленкова и председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители Георги Дичев.


    Пълния текст с мотивите на омбудсмана можете да намерите ТУК