Омбудсманът Диана Ковачева към ръководството на „Топлофикация“: Оправете разбитите улици след вашите ремонти

Омбудсманът Диана Ковачева отново изпрати препоръка до изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД инж. Александър Александров, в която напомня на дружеството да обяви ясен график и конкретни срокове за пълното възстановяване на инфраструктурата в столичния кв. „Дървеница“, увредена след реконструкцията на топлопреносната мрежа.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът сезира министъра на вътрешните работи заради нарушаване на човешките права от колекторски фирми

Омбудсманът сезира министъра на вътрешните работи заради нарушаване на човешките права от колекторски фирми
 гр. София, 13 октомври 2014 г.

В писмо до министъра на вътрешните работи омбудсманът пише, че от години в институцията постъпват жалби срещу прилаганите методи от фирмите за събиране на вземания. Гражданите са оплакват от психически тормоз и отправени заплахи от служители на колекторските фирми към тях и техни близки. Изразяват опасения, че се злоупотребява с личните им данни. Константин Пенчев подчертава, че вече се е обръщал по този повод към Министерството на вътрешните работи (МВР) и прокуратурата, като от двете институции са го уведомявали за конкретни предприети действия. Омбудсманът напомня, че самият той многократно е отбелязвал проблема в годишните доклади за дейността си пред Народното събрание, а също и в Специалния доклад за проблемите при упражняването на правата на потребителите на обществени услуги, в който има препоръка да бъде регламентирана дейността на фирмите за събиране на вземания, както и да се създаде единен регистър на колекторските фирми.

В писмото до министъра на вътрешните работи Константин Пенчев констатира с безпокойство, че проблемът вместо да се преодолява, по-скоро се задълбочава. Той пише, че в институцията на омбудсмана продължават всекидневно да постъпват жалби срещу дейността на фирмите за събиране на вземания. Конкретният повод отново да се обърне към министъра на вътрешните работи е сигнал от жалбоподател с приложено „Уведомление за посещение” от „Кредитекспрес България” ЕООД. С него гражданинът е уведомен, че ще бъде посетен на адреса му от представител на отдел „Събиране на място”, за да потвърди настоящия му адрес, както и да се запознае с неговото имущество, като информацията ще бъде използвана от частен съдебен изпълнител при принудително събиране на задълженията.


Омбудсманът пише, че е силно разтревожен от това арогантно потъпкване от колекторската фирма на основни права на човека, гарантирани от Всеобщата декларация за правата на човека на ООН (чл. 12 – никой не трябва да бъде подлаган на произволна намеса в личния му живот, семейството, жилището и кореспонденцията, нито на посегателства върху неговата чест и добро име. Всеки човек има право на закрила от закона срещу подобна намеса или посегателства); Хартата на основните права на Европейския съюз (чл. 7 – всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот, на неговото жилище и тайната на неговите съобщения); Европейската конвенция за правата на човека (чл. 8 – всеки има право на неприкосновеност на личния и семейния си живот, на жилището и на тайната на кореспонденцията); Конституцията на Република България (чл. 33 – жилището е неприкосновено. Без съгласието на обитателя му никой не може да влиза или да остава в него освен в случаите, изрично посочени в закона. Влизане или оставане в жилището без съгласие на неговия обитател или без разрешение на съдебната власт се допуска само за предотвратяване на непосредствено предстоящо или започнало престъпление, за залавяне на извършителя му, както и в случаите на крайна необходимост).


Константин Пенчев пише: „Обръщам се към Вас, с оглед на правомощията на полицейските органи съгласно Закона за МВР за осъществяване на превенция на правонарушенията, с препоръка да разпоредите предприемане на спешни мерки за защита на основни права на хората, тяхната сигурност и спокойствие от дейността на колекторските фирми, които преминават границата на позволеното”.