Омбудсманът Диана Ковачева към ръководството на „Топлофикация“: Оправете разбитите улици след вашите ремонти

Омбудсманът Диана Ковачева отново изпрати препоръка до изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД инж. Александър Александров, в която напомня на дружеството да обяви ясен график и конкретни срокове за пълното възстановяване на инфраструктурата в столичния кв. „Дървеница“, увредена след реконструкцията на топлопреносната мрежа.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът пита МС и Националното сдружение на общините дали са изпълнили задължението си да изработят методика за определяне на размера на таксата за битови отпадъци

Омбудсманът пита МС и Националното сдружение на общините дали са изпълнили задължението си да изработят методика за определяне на размера на таксата за битови отпадъци
гр. София, 14 април 2015 г.

В писмо до министър-председателя и до изпълнителния директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) омбудсманът напомня, че според  § 13а от Заключителните разпоредби към  Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) до 30 март 2015 г. Министерският съвет съвместно с НСОРБ разработва методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне на размера на таксата за битови отпадъци, и внася в Народното събрание проект за изменение на чл. 66 и чл. 67 от ЗМДТ. Константин Пенчев иска информация за предприетите действия от страна на Министерския съвет и Националното сдружение на общините в Република България в изпълнение на тази разпоредба.

Омбудсманът от години полага усилия да бъде прекратено несправедливото определяне на таксата за битови отпадъци въз основа на данъчната оценка на имота, което я превръща във втори имотен данък в противоречие с Конституцията. Константин Пенчев пише: „Както знаете, аз следя проблема с определянето на размера на таксата за битови отпадъци още от 2011 г., тъй като този въпрос е от изключително значение за гражданите и институцията получава много жалби, свързани с начина на определяне на тази такса от общините в цялата страна. Отправял съм не веднъж препоръки както за законодателни промени до парламента и Министерския съвет, така и до общините за съобразяване с основния принцип, заложен в закона, че размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци”. Омбудсманът напомня още за организираната от институцията на обществения защитник през месец юни 2011 г. дискусия на тема „Справедливо определяне на таксата за битови отпадъци” и за отправената тогава от него препоръка да се сформира работна група към Министерството на околната среда и водите, която да подготви текстове за законодателни изменения.


„Все още обаче няма реален резултат за гражданите, независимо от направените законодателните изменения в чл. 67 от ЗМДТ през 2013 г., които принципно подкрепих” – пише националният омбудсман, като напомня за изменението на нормата на чл. 67, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, с което се регламентира таксата да не може да се определя въз основа на данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната авансова стойност или пазарната им цена.


Първоначално новият метод за определяне на таксата трябваше да започне да действа от 1 януари 2015 г., но заради липсата на готовност от страна на общините срокът беше променен на 1 януари 2016 г.  И за да не бъде отново отложено действието на забраната за определяне на таксата за битови отпадъци въз основа на данъчната оценка, омбудсманът настоява Министерският съвет и общините да изпълнят в срок законовото изискване за изработване на методика за определяне на размера на таксата за битови отпадъци.