Омбудсманът Диана Ковачева до Националния съвет за хората с увреждания: Подкрепата трябва да е според индивидуалните потребности

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до заместник министър-председателя и председател на Националния съвет за хората с увреждания Томислав Дончев във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания /ЗХУ/.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът иска МЗ да прецени внимателно дали с изключването от Позитивния лекарствен списък на лекарства за болни от диабет не се застрашава здравето на тези хора

Омбудсманът иска МЗ да прецени внимателно дали с изключването от Позитивния лекарствен списък на лекарства за болни от диабет не се застрашава здравето на тези хора
гр. София, 05 май 2015 г. 

Националният омбудсман изпрати на министъра на здравеопазването препоръка за преоценка – с активното участие на гражданския сектор, на предложението за изключване от Позитивния лекарствен списък (ПЛС) на лекарствените продукти за болните от диабет, съдържащи тиоктова (алфа-липоева) киселина, както и за обсъждане на възможните мерки за осигуряване на достъп до адекватно съвременно лечение на пациентите с усложнения, произтичащи от диабета. Повод за препоръката са получени в институцията сигнали от пациентски организации, в които се изразява притеснение от настъпването на сериозни и необратими последствия за пациентите, чието лечение към момента е основно на такива лекарствени продукти. Неправителствените организации акцентират върху необходимостта от провеждане на своевременно адекватно лечение на диабетната полиневропатия като усложнение на захарния диабет и посочват, че то е възможно единствено с тези продукти. Друг проблем, сочен в писмата до омбудсмана, е премахването на самостоятелната клинична пътека „Диабетна полиневропатия“ с произтичащото от това ограничаване на възможностите за лечение.

В препоръката Константин Пенчев пише: „Като национален омбудсман съм силно обезпокоен от възможността заличаването на лекарствените продукти с международно непатентно наименование Thioctic acid от ПЛС да доведе до лишаване на гражданите с диабет от правото им на достъпна медицинска помощ и индивидуално лечение и съответно на негативно въздействие върху тяхното здраве. Проява на отговорното държавническо мислене е изготвянето на подобни предложения да е основано на предварително обсъждане с изявени медицински специалисти и представители на пациентските организации при отчитане на обстоятелството, че диабетът е социално значимо заболяване. Смятам, че в случая е необходима внимателна преценка дали няма да бъдат застрашени или нарушени права на пациентите, включително и дали е осигурена алтернативна възможност за тяхното лечение“.