Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Екип на омбудсмана извърши проверка на действащи незаконни кариери на територията на община Студена

Екип на омбудсмана извърши проверка на действащи незаконни кариери на територията на община Студена

Незаконните кариери край село Студена са причина за десетки жалби до омбудсмана на Република България

23 януари 2007 г.

    Екип на националния омбудсман извърши днес проверка относно законосъобразността на извършвани дейности в кариерите и каменоломните в землището на кметство Студена за добив на инертни материали. Да участват в проверката бяха поканени експерти от МРРБ, МОСВ, МЗ, МТСП, Община Перник, кметство Студена, неправителствени природозащитни организации, представители на национални и регионални медии.

    Омбудсманът беше сезиран от Гражданския комитет на жителите на село Студена за извършван промишлен добив, увреждащ природата и създаващ здравен риск за населението. На общо събрание всички граждани от Студена са изготвили подписка до националния омбудсман, след като общинските власти и държавната администрация не съдействали за прекратяване на незаконния добив на скални материали.

    По време на днешната проверка на място, наред с регламентираната, беше констатирана и нерегламентирана добивна дейност. Представителите на държавната администрация и на общинските власти дадоха противоречиви обяснения пред проверяващия екип на омбудсмана, пред гражданството и пред медиите относно законосъобразността на действията и конкретните нарушения на фирмите, добиващи инертни материали. Стана ясно, че констатираните от държавните контролни органи нарушения не са последвани от действени мерки за преустановяване на незаконния добив.

    Оценявайки случая като проява на лоша администрация и защитавайки правото на гражданите от кметство Студена на добро управление, омбудсманът в най-кратък срок след проучване на противоречивата и непълна нормативна уредба, ще излезе със становище, ще направи предложения за промяна в разпоредбите и ще поиска действено прилагане на законните санкции срещу нарушителите.