Омбудсманът: АСП да изисква по служебен път от МОН удостоверенията за помощта от 300 лева за първокласници и осмокласници

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до социалния министър Гълъб Донев и до колегата му – министъра на образованието Николай Денков, в която настоя за служебно издаване на удостоверенията на родители на първокласници и осмокласници, срещу които от тази учебна година те получават еднократна помощ от 300 лева.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Константин Пенчев препоръча на АСП максимална прозрачност на проект за хора със специални потребности

Константин Пенчев препоръча на АСП максимална прозрачност на проект за хора със специални потребности
гр. София, 29 юни 2015 г. 

В писмо до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане  (АСП) омбудсманът препоръча пълна прозрачност при реализирането на проекта „Нови възможности за грижа”. Той пише, че в институцията постъпват голям брой жалби от граждани, които са останали извън обхвата на социалната услуга „Личен асистент“ по проекта. Оплакванията на хората са свързани предимно с определения им от отговорните комисии в общините краен вариант на индивидуалния месечен бюджет. Несъгласие има и по отношение на изпращаните до кандидатстващите уведомителни писма с определените им часове и извършеното класиране, в които не са отбелязвани причините, поради които на гражданите не им се предоставя социалната услуга. „Силно съм разтревожен от констатацията, че във всяка жалба неизменно се съдържа оплакване за липсата на прозрачност и публичност на реда и критериите за оценяване на кандидатите за лични асистенти и потребители на услугата по проекта. Не по-малко тревожно е и обстоятелството, че с решенията на комисиите към общините се засягат правата и интересите на кандидатстващите по проекта, но независимо от това в уведомителните писма до гражданите не се съдържат мотиви и правна обосновка, на които се основават взетите решения” – пише Константин Пенчев. Извършената от експерти на омбудсмана предварителна проверка по някои от случаите показва, че общините работят по методика, която не е публикувана на техните електронни страници, не е публикувана дори на страницата на Агенцията за социално подпомагане, която е бенефициент по проекта. Съществува единствено обявление, че започва набиране на заявления за кандидатстване за участие в проекта, както и кои са целевите групи, но няма информация за това как се реализира цялата процедура, въз основа на какви критерии се правят оценките на потребностите на кандидатите, как вземат решенията си комисиите в общините и какви са възможностите за възражения. „Неосигуряването на достатъчно прозрачност на правилата по проекта и на осъществяваните по него дейности създава сериозни предпоставки за злоупотреби и за нарушаване на правата на гражданите, кандидатстващи и участващи впоследствие в него. С липсата на откритост относно действията си по проекта отговорните органи, в т.ч. общините, нарушават разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания” – категоричен е Константин Пенчев. Той припомня, че в Хартата на основните права на Европейския съюз (чл. 41), като основно право на гражданите на ЕС е прогласено правото на добро управление, включително и задължението на администрацията да мотивира своите решения. Затова омбудсманът настоява да бъде осигурена откритост на действията по проекта, включително публичност и достъпност за гражданите на методиката, въз основа на която се извършва оценяването и класирането на кандидатите. Общественият защитник препоръчва в уведомителните писма, изпращани до гражданите във връзка с определените им часове и извършеното класиране, да бъде отразен и начинът, по който е осъществено оценяването, в т.ч. и причините, поради които хората са останали извън обхвата на социалната услуга.