Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Константин Пенчев настоява за съобразен със закона размер на таксите за административни услуги на висшите училища

Константин Пенчев настоява за съобразен със закона размер на таксите за административни услуги на висшите училища
гр. София, 09 юли 2015 г.

Националният омбудсман изпрати препоръка до министъра на образованието и науката във връзка с таксите за административни услуги във висшите училища. В писмото си Константин Пенчев пояснява, че за пореден път получава жалба, свързана с размера на такава такса, която в конкретния случай е за издаване на академична справка на завършил студент в Медицинския университет – Варна, като цената на услугата е 200 лв. Освен това на страницата на висшето училище в интернет липсва информация за цените на услугите и тя е налична само на място в  университета.

„Още през 2011 г. постъпиха жалби, свързани с размера на таксите за административни услуги във висшите училища. След извършената проверка на случаен принцип установих, че: в определени висши училища размерът на таксите за предоставяне на административна услуга е необосновано висок и не отговаря на сложността на включената работа и на извършените разходи по предоставянето й; чрез непосилна такса за административна услуга се прави опит да се задържат студентите в определеното учебно заведение за продължаване на обучението; високите такси лишават студентите от право на избор на висше училище; създават пречки при кандидатстване за продължаване на образованието, при кандидатстване за работа и др. Предвид това отправих препоръки към конкретни университети. Поставих този проблем и на вниманието на народните представители в годишния доклад на омбудсмана за 2011 г.” – пише Константин Пенчев. Според него конкретният случай показва, че порочната практика продължава и че цената на услугата в някои университети достига размер, който е равен или по-голям от половин минимална работна заплата. Това е така въпреки изискването на чл. 90, ал. 3, т. 4 „г“ от Закона за висшето образование, според което висшите училища имат право на собствени приходи от „административни услуги за лица, които не са студенти, чиито размери не може да надвишават необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата“.


Омбудсманът пише: „Отчитам факта, че висшите училища се ползват с академична автономия и определянето на размера на таксите за административни услуги е право на академичния съвет на учебното заведение. Но също така смятам, че с автономията на висшите училища не трябва да се злоупотребява и винаги трябва да се свързва с по-голямата отговорност пред обществото. Ето защо, този начин за увеличаване на приходите намирам за недопустим и в ущърб на гражданите, особено като се има предвид затрудненото финансово положение на голяма част от българските домакинства”. Константин Пенчев настоява министърът да постави проблема на вниманието на ректорите на висшите училища и да предприеме действия за осигуряване на спазването на законодателството.