Омбудсманът: АСП да изисква по служебен път от МОН удостоверенията за помощта от 300 лева за първокласници и осмокласници

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до социалния министър Гълъб Донев и до колегата му – министъра на образованието Николай Денков, в която настоя за служебно издаване на удостоверенията на родители на първокласници и осмокласници, срещу които от тази учебна година те получават еднократна помощ от 300 лева.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

След намесата на омбудсмана в данъчната служба „Люлин” е осигурено адекватно обслужване на хора със специални потребности и на майки с детски колички

След намесата на омбудсмана в данъчната служба „Люлин” е осигурено адекватно обслужване на хора със специални потребности и на майки с детски колички
гр. София, 28 септември 2015 г. 

При проверка по жалба, изпратена до омбудсмана, експерти на институцията констатират, че за хора с увреждания и за майки с детски колички е непосилно да достигнат до третия и четвъртия етаж на сградата, в която се помещава данъчната служба в „Люлин”, тъй като липсват асансьори или други подходящи съоръжения за осигуряване на достъпност. Жалбоподателката пише в сигнала си до омбудсмана, че са й предложили да й връчат документа, за който е дошла, пред сградата, което за нея е унизително и нарушава човешкото й достойнство.В препоръка, изпратена през август до директора на Териториалната дирекция на Националната агенция по приходите (ТД на НАП) – София, Константин Пенчев отбелязва, че липсата на достъпност ограничава или дори лишава хората със специфични потребности от пълноценно участие в обществения живот, като засяга достойнството им и накърнява основните им човешки права. Той препоръчва на директора на ТД на НАП – София, да предприеме всички необходими мерки за осигуряване на подходяща достъпна среда за гражданите с намалена подвижност до служителите на данъчната служба в „Люлин”. Препоръчва при вземането на мерки да бъдат съобразени разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, Закона за защита от дискриминация и Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Омбудсманът е удовлетворен, че месец след препоръката е намерено решение на проблема. Данъчният офис в „Люлин” е настанен в сграда – общинска собственост, което е пречка за извършване на основни ремонти и реконструкции, които да осигурят достъп на хора със специфични потребности до етажите над партера. Затова, в изпълнение на препоръката на Константин Пенчев, след разговори между директора на ТД на НАП – София, и кмета на Район „Люлин” е отделено едно гише на партерния етаж, определено за обслужване на хора с намалена подвижност и майки с малки деца и колички.