Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

МАЯ МАНОЛОВА ЩЕ ПОМАГА НА МАЛКИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ

МАЯ МАНОЛОВА ЩЕ ПОМАГА НА МАЛКИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ

 гр. София, 22 октомври 2015 г.

  
На 22 октомври 2015 г. омбудсманът Мая Манолова проведе среща с представителите на Национална организация „Малки български хора“, с председател г-н Светослав Чернев.


На срещата омбудсманът получи банер, посветен на Световния ден за информираност по въпросите на хората с нисък ръст (25 октомври). Бяха представени проблемите, с които се сблъскват малките хора в България и социалните бариери, които ежедневно са принудени да преодоляват.


 

Представителите на организацията споделиха безпокойството си, че липсва програма за финансиране на диагностиката, лечението и рехабилитацията на заболяванията на малките хора, както и че до момента от Министерството на здравеопазването не са предприети реални действия за справяне с проблема.


 

Гражданите поставиха на вниманието на омбудсмана неразрешените все още въпроси с липсата на сграда, в която да бъде обособен център за предоставяне на социални услуги, предназначени за малките хора и съобразени с техните потребности. Отбелязаха, че от страна на Министерството на отбраната се забавят със завършване на процедурата по предоставяне ползването на определения за целта имот и че от Министерството на труда и социалната политика не са взели решение по отношение осигуряване на финансирането на дейността по предоставяне на социалните услуги.


 

Във връзка с изложеното омбудсманът пое ангажимент да проведе необходими срещи и да бъде координатор между Министерството на здравеопазването, Министерството на отбраната и Министерството на труда и социалната политика с цел разрешаване на проблемите и гарантиране на правата на малките хора в България.


 

В качеството си на застъпник за правата на гражданите г-жа Мая Манолова изпълни част от обещанието си, като присъства на последвалата среща между представителите на Националната организация „Малки български хора“ и заместник-министъра на труда и социалната политика, г-н Лазар Лазаров. На срещата г-н Лазаров увери, че след разрешаване на въпроса със сградата от Министерството на труда и социалната политика ще осигурят финансиране на центъра за социални услуги чрез отпускане на средства от Фонд „Социална закрила“, както и че ще подпомогнат дейността му чрез използване на възможностите за стимулиране на корпоративната социална отговорност на предприятията.