Омбудсманът: АСП да изисква по служебен път от МОН удостоверенията за помощта от 300 лева за първокласници и осмокласници

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до социалния министър Гълъб Донев и до колегата му – министъра на образованието Николай Денков, в която настоя за служебно издаване на удостоверенията на родители на първокласници и осмокласници, срещу които от тази учебна година те получават еднократна помощ от 300 лева.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

НАЦИОНАЛНИЯТ ОМБУДСМАН: БИТКАТА ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ПРИЕМАМ КАТО ЛИЧНА КАУЗА

НАЦИОНАЛНИЯТ ОМБУДСМАН: БИТКАТА ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ПРИЕМАМ КАТО ЛИЧНА КАУЗА
 гр. София, 27 октомври 2015 г.

Омбудсманът на Република България Мая Манолова взе участие в международна конференция на тема „Жените, мира и сигурността. Какво правят и защо е от значение”.


По време на форума националният омбудсман заяви, че участието на жените в различни сфери на обществения живот, използването на техния потенциал и способности в пълен обем е било и винаги ще бъде изключително важна тема. Институцията на омбудсмана може да играе важна роля при осигуряването на граждански контрол, включително и върху сектора сигурност.


Омбудсманът подчерта, че издигането на жени с висше офицерско звание на високи позиции в отбраната би било от полза както за самите жени, като възможност да развият своята кариера, така и за системата на отбрана и сигурност, защото е доказано, че поощряването на многообразието в личния и в частност в командния състав е гаранция за добро управление и развиване на адекватни иновативни решения.


Мая Манолова обърна внимание на един актуален за България и Европа  проблем – имигрантската вълна и уязвимостта на жените имигрантки, които са подложени на двойна дискриминация, веднъж в рамките на имигрантската общност, включително в местата за настаняване и втори път – в рамките на останалото общество. Поради което призова властите и правозащитните организации да вземат активно отношение по този проблем.


Омбудсманът Мая Манолова заяви, че през следващите седмици ще инициира посещения в центровете за настаняване на имигранти и ще окаже подкрепа на жените, използвайки всичките си правомощия като омбудсман, за да предотврати насилието върху тях.


Мая Манолова изрази готовността си за сътрудничество с жените и лидерите в сектор отбрана и сигурност за каузата на равнопоставеността на жените военнослужещи.