Омбудсманът: АСП да изисква по служебен път от МОН удостоверенията за помощта от 300 лева за първокласници и осмокласници

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до социалния министър Гълъб Донев и до колегата му – министъра на образованието Николай Денков, в която настоя за служебно издаване на удостоверенията на родители на първокласници и осмокласници, срещу които от тази учебна година те получават еднократна помощ от 300 лева.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

ОМБУДСМАНЪТ МАЯ МАНОЛОВА СЕ СРЕЩНА С МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО ХРИСТО ИВАНОВ

ОМБУДСМАНЪТ МАЯ МАНОЛОВА СЕ СРЕЩНА С МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО ХРИСТО ИВАНОВ
гр. София, 3 ноември 2015 г.

   Омбудсманът на Република България Мая Манолова се срещна с министъра на правосъдието Христо Иванов. Целта на срещата беше двете институции да обсъдят и координират дейности, пряко свързани с правозащитната дейност на омбудсмана.

   Обсъдени бяха темите свързани с детското правосъдие и проекта на Закон за наказателно правосъдие за деца. Мая Манолова пое ангажимент активно да участва в работата по законопроекта чрез свои представители в работната група към Министерство на правосъдието.

Друга важна тема, която засегнаха участниците в срещата, беше свързана със състоянието на местата за лишаване от свобода и предприетите от българските власти действия по изпълнение на решението на съда в Страсбург по делото Нешков и други срещу България. Министър Иванов маркира основните дейности, предприети от правосъдното министерство и информира омбудсмана за постигнатите през последната година резултати по отношение подобряване на условията в местата за лишаване от свобода. Обсъдени бяха и правата и условията, в които работят надзирателите в тези места. В тази връзка омбудсманът изрази безпокойство от подготвяните бюджетни съкращения, които пряко ще засегнат служителите в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.


Сред темите на срещата беше и изготвеният Закон за физическите лица и мерките за подкрепа. Беше отбелязано, че със закона ще се въведе комплекс от мерки за оказване на подкрепа на лицата с интелектуални затруднения, психични разстройства или деменция при упражняване на техните граждански права, чрез промяна в института на запрещението.


Омбудсманът пое ангажимент активно да сътрудничи с Министерство на правосъдието по всички теми, свързани с права на уязвими групи лица.