Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

НАЦИОНАЛНИЯТ ОМБУДСМАН ПРИСЪСТВА НА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА „ГОРЕЩА ЛИНИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ПРАВНА ПОМОЩ“

НАЦИОНАЛНИЯТ ОМБУДСМАН ПРИСЪСТВА НА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА „ГОРЕЩА ЛИНИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ПРАВНА ПОМОЩ“


6 ноември 2015г.

   Омбудсманът Мая Манолова взе участие в заключителната конференция за представяне на проект „Подобряване на достъпа на уязвими групи до правна помощ чрез въвеждането на пилотен проект за „гореща телефонна линия за първична правна помощ“ и регионални центрове за консултиране“, реализиран с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм. На конференцията, организирана от Националното бюро за правна помощ, присъстваха посланикът на Кралство Норвегия в Република България Н.П. Гюро Катарина Викьор, Хане Юнкер, ръководител на департамент ГД Права на човека и върховенство на закона към Съвета на Европа, Ралица Негенцова, председател на Висшия адвокатски съвет. По време на конференцията беше обърнато внимание на ползите от реализирания проект за развитието и подобряването на системата за предоставяне на първична правна помощ и за популяризирането ? сред уязвимите групи от българското население чрез създаването на национален телефон за първична правна помощ и чрез откриването на регионални центрове в Сливен и Видин, в които нуждаещите се имат възможност лично да получат консултация по въпроси от областта на семейното, трудовото, облигационното право и изпълнителния процес. Омбудсманът Мая Манолова изтъкна, че участието на Националното бюро по правна помощ в качеството му на бенефициент придава професионализъм на услугата, приветства участието на българските адвокати и подчерта значението на проекта за повишаване на информираността и правната култура на гражданите и за възможността за ефективно разрешаване на споровете, което разтоварва съдебната система от воденето на безсмислени дела. Тя посочи, че дискутираната тема е приоритетна и за омбудсмана, поради насочеността си към уязвимите групи от населението и изрази удовлетворението си от факта, че е намерен механизъм пилотните засега услуги да се превърнат в устойчиви  и да разширят обхвата си както по отношение на тяхната специализация, така и в териториално отношение. „Дейността на омбудсмана е много близка до това, с което се занимава проектът, а и Бюрото за правна помощ. Полезно е да се чуят изнесените анализи, защото те съвпадат с намеренията на омбудсмана да организира постоянно действащи приемни в областните градове, защото всички хора имат нужда от подкрепа, от близка и достъпна правна помощ, когато правата им са нарушени от администрацията.“, подчерта Мая Манолова.