16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

МАЯ МАНОЛОВА: ПРАВОЗАЩИТНОТО СЪЗНАНИЕ НА ЮРИСТИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ФОРМИРАНО ОЩЕ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ

МАЯ МАНОЛОВА: ПРАВОЗАЩИТНОТО СЪЗНАНИЕ НА ЮРИСТИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ФОРМИРАНО ОЩЕ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ
13 ноември 2015 г.

Омбудсманът Мая Манолова взе участие в експертна кръгла маса, посветена на реформата в юридическото образование, организирана от Съюза на юристите в България.


По време на срещата беше обсъдена необходимостта от въвеждане на промени в приемните изпити за бъдещите юристи, изискванията за обучение на преподавателите и качеството на обучението. Специално внимание бе отделено и на оценката на юридическите факултети, както и въвеждането на единен критерий за провеждане на  държавните изпити.


Омбудсманът Мая Манолова поздрави организаторите за подхода и посочи, че идеите на Министерство на правосъдието за провеждане на реформа в юридическото образование са гаранция за добри резултати. Тя подчерта голямото значение на качеството на човешкия ресурс, който излиза от университетите, като гаранция за качество и на съдебната реформа, част от която е реформата във висшето образование по специалността „Право“.


Националния омбудсман приветства идеята за включване в обучението и на дисциплина, посветена на правата на човека, както и разширяването на изучаването на правото на Европейския съюз. „Това подпомага оформянето на професионалната култура на юристите, както на влизащите в съдебната система, така и на тези, чиято дейност е свързана с други области на правото. Важно е правозащитното съзнание на юристите да бъде формирано още в университетите“, изтъкна омбудсманът Мая Манолова.