Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

ОМБУДСМАНЪТ МАЯ МАНОЛОВА УЧАСТВА В ДИСКУСИЯ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО НЕОБХОДИМИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ ПРАВАТА НА ДЕЦАТА

ОМБУДСМАНЪТ МАЯ МАНОЛОВА УЧАСТВА В ДИСКУСИЯ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО НЕОБХОДИМИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ ПРАВАТА НА ДЕЦАТА

17 ноември 2015 г.   

   Омбудсманът Мая Манолова взе участие в 3-ти дискусионен форум, посветен на социалната грижа за подрастващите. Дискусията се проведе в Народно събрание под мотото „Необходимост от законодателни промени, свързани с децата и семейството“ по инициатива на народния представител д-р Султанка Петрова.


       Предмет на дискусията бяха необходими промени в Семейния кодекс, Закона за закрила на детето, Закона за защита от домашното насилие и Закона за защита от дискриминация.


         В своето изложение Мая Манолова подчерта, че гарантирането на правата на децата е и ще бъде в центъра на нейните приоритети като омбудсман. Тя открои основните проблеми, с които се е сблъскала като застъпник за правата на децата, в т.ч. детското правосъдие, осиновяването, насилието над деца, липсата на реална възможност за предоставяне на споделени родителски грижи. Мая Манолова пое ангажимент да използва всички допустими възможности за разрешването им, в т.ч. и „косвената законодателна инициатива“.


        Омбудсманът отново изрази готовността си пред всички граждани, ангажирани в областта на защитата на правата на детето, да проведе срещи с тях с цел обсъждане на конкретни действия и предложения, които биха могли да бъдат реализирани занапред от институцията.