Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

ОМБУДСМАНЪТ МАЯ МАНОЛОВА УЧАСТВА В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОВЕРИЕ, НЕПРИКОСНОВЕНОСТ И СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ЦИФРОВИЯ СВЯТ“

ОМБУДСМАНЪТ МАЯ МАНОЛОВА УЧАСТВА В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОВЕРИЕ, НЕПРИКОСНОВЕНОСТ И СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ЦИФРОВИЯ СВЯТ“


18 ноември 2015 г.

   Омбудсманът Мая Манолова взе участие в международна конференция „Доверие, неприкосновеност и сигурност на личните данни в цифровия свят“.
В приветствието си към участниците Мая Манолова изтъкна, че правото на защита на личните данни е част от правото на лична неприкосновеност на гражданите и като такова е защитено както от Конституцията на Република България, така и от редица международноправни актове. Негова съществена характеристика е необходимостта от въздържане от страна на държавните и частните организации от намеса в автономността на личността, но в днешния дигитален свят е необходимо много повече. Тя подчерта, че е необходимо създаването на ефективни гаранции за защита на личните данни, които да бъдат основа за доверието на гражданите в онлайн-средата. Именно чрез доверието се елиминира колебанието на потребителите да ползват нови услуги, свързани с интернет, което благоприятства и развитието на технологиите във всички области на съвременния живот. Омбудсманът приветства предстоящото приемане на европейски регламент относно защитата на личните данни като инструмент за хармонизиране и подобряване на ефективността на фрагментираната защита, която предоставят националните законодателства. В лекцията си пред гостите на конференцията, посветена на ролята на омбудсмана в защитата на личната неприкосновеност на гражданите, Мая Манолова наблегна на  важността на това фундаментално право на гражданите и възможностите за намеса на държавата в него според Конституцията, международноправните актове и практиката на Европейския съд по правата на човека. Тя обърна изрично внимание на защитата на личните данни на потребителите на обществени услуги, на събирането на лични данни от страна на доставчиците и предоставянето им на трети страни, като фирми за събиране на вземания, на предоставянето на достъп до националната база данни „Население“ и на данни от тази база. В тази връзка г-жа Манолова постави и конкретни въпроси, свързани с правомерността на събиране и използване на личните данни на абонатите, относно съгласието на длъжниците и евентуалната прекомерност на данните в сравнение с целта, с която се събират.