Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

ОМБУДСМАНЪТ МАЯ МАНОЛОВА УЧАСТВА В НАЦИОНАЛНА ДИСКУСИОННА СРЕЩА

ОМБУДСМАНЪТ МАЯ МАНОЛОВА УЧАСТВА В НАЦИОНАЛНА ДИСКУСИОННА СРЕЩА
    18 ноември 2015 г.Омбудсманът Мая Манолова участва в Националната дискусионна среща за представяне и обсъждане на Комуникационна рамка за междуинституционално сътрудничество за подобряване качеството на политиките и практиките за грижа и образование на децата от раждането до 3 години, изработена от експерти на Фондация „Програма стъпка по стъпка“; Държавната агенция за закрила на детето; Министерство на образованието и науката; УНИЦЕФ; Националната мрежа за децата и СУ „Св. Климент Охридски“.


   Предмет на дискусията бяха децата от 0 до 3-годишна възраст и необходимата грижа, която ще им гарантира най-доброто развитие; необходимостта от актуализиране на политиките и оптимизиране на сътрудничеството на институционално ниво;  подобряване качеството на педагогическата квалификация на участниците в процеса и важната роля на семейството и родителите.


      В своето изложение Мая Манолова съобщи, че правата на децата ще бъдат основен приоритет в работата й през следващата 2016 г. и увери, че ще работи за създаването на добър обществен и институционален климат на респект към правата на децата, който да генерира успех. Оцени изработването на Комуникационна рамка за междуинституционално сътрудничество като важен документ, който да координира работата между отделните институции.  В изказването си омбудсманът обърна внимание на факта, че колкото по-рано инвестираме в децата и им дадем равни възможности за развитие, толкова по-големи са шансовете им, и колкото повече закъсняваме с инвестицията, толкова по-трудно ще съумеем да компенсираме пропуснатите ползи. На срещата омбудсманът обърна особено внимание на децата, които растат и се развиват в институциите, както и на децата със специални образователни потребности. Информира и за съществуващи проблеми в домове за деца в 8 общини в страната и подчерта, че превръщането на услугата в устойчива е под въпрос, отглеждането и обучението на децата също, поради непредвиденото финансиране на дейността в държавния бюджет за следващата година.