Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

ОМБУДСМАНЪТ МАЯ МАНОЛОВА ОТПРАВИ ПОКАНА КЪМ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДА ПРЕДЛОЖАТ КАНДИДАТИ ЗА ЗАМЕСТНИК-ОМБУДСМАН

ОМБУДСМАНЪТ МАЯ МАНОЛОВА ОТПРАВИ ПОКАНА КЪМ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДА ПРЕДЛОЖАТ КАНДИДАТИ ЗА ЗАМЕСТНИК-ОМБУДСМАН

     18 ноември 2015


    Омбудсманът Мая Манолова отправи покана към юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност,  да предложат кандидати за заместник-омбудсман. „Още при встъпването ми в длъжността омбудсман заявих, че в изпълнение на принципите на добро и прозрачно управление, ще търся установяване на партньорски отношения с неправителствените организации и гражданите“ се казва в поканата. Според омбудсмана активното участие на неправителствени организации в процеса на номиниране на кандидати ще подпомогне Народното събрание да направи информиран, обективен и прозрачен избор.


   Предложенията за кандидати е необходимо да бъдат придружени от  автобиография и мотивационно писмо на кандидата и изпратени в срок до 2 декември 2015 г. (сряда) на адрес: София 1202, ул. „Георг Вашингтон“ № 22  или електронна поща: v.todorova@ombudsman.bg .


   Предимство за кандидатите са техни изявени позиции и опит в защитата на обществено значими каузи  и човешки права.

 Текстът на поканата: тук.