Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

УЧЕНИЦИ ОТ МАТЕМАТИЧЕСКАТА ГИМНАЗИЯ „АТАНАС РАДЕВ“ - ЯМБОЛ ПОСЕТИХА ИНСТИТУЦИЯТА НА ОМБУДСМАНА

УЧЕНИЦИ ОТ МАТЕМАТИЧЕСКАТА ГИМНАЗИЯ „АТАНАС РАДЕВ“ - ЯМБОЛ ПОСЕТИХА ИНСТИТУЦИЯТА НА ОМБУДСМАНА


     20 ноември 2015


    Гости на омбудсмана бяха ученици от 12 клас на Математическата гимназия „Атанас Радев“ в гр. Ямбол. Посещението им беше във връзка с обучението по гражданско образование и темите, които изучават за законодателната, изпълнителната и съдебната власт.


На срещата Мая Манолова ги запозна с дейността на омбудсмана, областите на компетентност, способите за сезиране на омбудсмана, а също така и с извършени до момента проверки и предприети действия в защита правата на гражданите. В разговора акцентира на значението на образованието за младите хора и това, че именно образованието е ключът към изграждане на личности осъзнаващи правата и задълженията си.


По време на срещата беше поставен и проблем, свързан с различията във финансирането на обучението на учениците в различните райони на страната, като от страна на омбудсмана беше поет ангажимент въпросът да бъде проучен и да се предприемат действия по случая.