Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

ОМБУДСМАНЪТ ОРГАНИЗИРА ДИСКУСИЯ НА ТЕМА: "ИМА ЛИ БОЛЕСТТА ФИНАНСОВИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ГЕОГРАФСКИ ГРАНИЦИ"

ОМБУДСМАНЪТ ОРГАНИЗИРА ДИСКУСИЯ  НА ТЕМА: "ИМА ЛИ БОЛЕСТТА ФИНАНСОВИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ГЕОГРАФСКИ ГРАНИЦИ"
24 ноември 2015

На 25 ноември 2015 г. (сряда) от 11:00 часа в сградата на администрацията на омбудсмана на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 22 ще се проведе обществена дискусия на тема “ИМА ЛИ БОЛЕСТТА ФИНАНСОВИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ГЕОГРАФСКИ ГРАНИЦИ“. По време на дебата ще бъдат обсъдени възможностите за достъп на пациента до съвременно и своевременно лечение, както и правото му на свободен избор на лекар и лечебно заведение през призмата на последните изменения на нормативната уредба и в частност:

- Националната здравна карта;

- лимитите на медицински услуги;

- основният и допълнителният пакет, гарантиран с бюджета на Националната здравноосигурителна каса;

- измерване на удовлетвореността на пациента.

Целите на дискусията са генериране на нови идеи и решения по проблемите на медицинската помощ у нас, както и постигане на широко обществено съгласие за развитие на българското здравеопазване. Омбудсманът ще вземе предвид изразените по време на дебата позиции и становища при упражняване на своите правомощия по закон.

Поканени за участие в обществената дискусия са министърът на здравеопазването, народни представители, членове на Комисията по здравеопазването към Народното събрание, представител на Министерство на финансите, управителят на Националната здравноосигурителна каса, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция „Медицински одит“, представители на пациентски, синдикални и работодателски организации.