Омбудсманът Диана Ковачева изслуша публично двама номинирани кандидати за заместник-омбудсман

В изпълнение на принципите за добро и прозрачно управление днес омбудсманът Диана Ковачева свика публично изслушване на номинираните кандидати за поста на заместник-омбудсман - г-н Милко Недялков и г-жа Елена Чернева – Маркова.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

СРЕЩА НА ОМБУДСМАНА С ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ СЪВЕТА НА ЕВРОПА

СРЕЩА НА ОМБУДСМАНА С ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ СЪВЕТА НА ЕВРОПА
25 ноември 2015г.

   Омбудсманът Мая Манолова се срещна днес с делегация от Конференцията на международните неправителствени организации към Съвета на Европа. Делегацията включваше г-жа Анна Рурка, президент на конференцията, г-жа Анне Негре, експерт по равенство между половете към Конференцията, г-жа Аника Райнгбек, политически съветник и съветник по застъпничество към „Социална платформа“, г-жа Михаела Преславска и г-н Иван Николчев, изпълнителният директор на Българското училище за политика „Димитър Паница“, г-жа Ирина Алексиева, и програмния администратор г-жа Мариана Петрова. Целта на посещението в България, а и в други страни-членки, е да се установи съществува ли ефективен диалог между гражданския сектор и държавата при изготвяне на предложения за подобряването му. На срещата бяха обсъдени правомощията и ролята на омбудсмана за подпомагане на връзката между гражданите, гражданските организации и институциите.       Омбудсманът посочи, че има опит още при работата си като народен представител с гражданските организации в законодателната сфера и посочи реални примери. „Като застъпник за правата на гражданите, партньорството ми с неправителствените организации в различни сектори е ежедневно. Пример за това реално сътрудничество е начинът, по който избрах да бъде определен заместник-омбудсмана, чрез издигане на кандидатури от гражданските организации, както и формирането на позиции и становища на омбудсмана по различни проблеми след осъществяване на дискусии и консултации с гражданския сектор".       Срещата приключи с взаимно поети ангажименти за сътрудничество и експертно подпомагане в дейността по подобряване на диалога между гражданския сектор и държавата.