Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

ОМБУДСМАНЪТ ЩЕ ПРЕДЛОЖИ ОТМЯНА НА ТЕКСТОВЕ ОТ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТА НА НЗОК ЗА 2016 Г., ОГРАНИЧАВАЩИ ДОГОВОРНОТО НАЧАЛО В ЗДРАВНИЯ ПРОЦЕС

ОМБУДСМАНЪТ ЩЕ ПРЕДЛОЖИ ОТМЯНА НА ТЕКСТОВЕ ОТ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТА НА НЗОК ЗА 2016 Г., ОГРАНИЧАВАЩИ ДОГОВОРНОТО НАЧАЛО В ЗДРАВНИЯ ПРОЦЕС


25 ноември 2015


  Омбудсманът Мая Манолова ще представи становище по приетия на първо гласуване законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г., с което ще предложи отмяна на  параграфи, които ликвидират договорното начало в здравния процес. Ще бъдат направени и предложения за корекции относно начина, по който ще се реализира лимитирането на болничната и доболничната помощ през следващата календарна година и начина, по който се извършва районирането на здравните услуги. Това стана ясно по време на организирана от омбудсмана дискусия на тема: „Има ли болестта финансови, административни и географски граници?“.

    На дискусията присъстваха председателят и членове на Комисията по здравеопазването към Народното събрание, експерти на Министерство на здравеопазването, представители на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, пациентски, синдикални и работодателски организации.     По време на дебата бяха обсъдени последните изменения по отношение на Националната здравна карта, лимитите на медицински услуги, основния и допълнителния пакет услуги и тяхната финансова обезпеченост, както и отражението на въвеждането им върху правата на пациентите.

   
Омбудсманът ще изготви становища и по подзаконови нормативни актове, които се приемат от Министерството на здравеопазването, в това число по Наредбата за проучване на удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности. Специална позиция омбудсманът ще представи по проблемите на спешната медицинска помощ, като ще бъде отправена препоръка до министъра на здравеопазването за финализиране в ускорени срокове на приемането на Медицинския стандарт  по спешна медицина.