Омбудсманът Диана Ковачева: Законопроектът за защита от домашното насилие да бъде разгледан от това Народното събрание

„Настоявам Законопроектът за защита от домашното насилие да бъде разгледан от Народното събрание в рамките на този мандат, за да можем да дадем глътка въздух на жертвите, помощ за тези, които се оказват насилници и не на последно място на децата – косвени и преки жертви на домашното насилие. Нека не забравяме, че никой не е застрахован да се окаже

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

ОМБУДСМАНЪТ МАЯ МАНОЛОВА Е ПАТРОН НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИНСТИТУЦИИТЕ, МЕДИИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗАЕДНО СРЕЩУ НАСИЛИЕТО НАД ЖЕНИ“

ОМБУДСМАНЪТ МАЯ МАНОЛОВА Е ПАТРОН НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИНСТИТУЦИИТЕ, МЕДИИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗАЕДНО СРЕЩУ НАСИЛИЕТО НАД ЖЕНИ“
             26 ноември 2015

  Омбудсманът Мая Манолова е патрон на провеждащата се на 26 и 27 ноември 2015г. международна конференция „Институциите, медиите и обществеността заедно срещу насилието над жени“. Не само в България, а и по целия свят периодът от 25 ноември (Mеждународният ден за елиминиране на насилието над жени) до 10 декември (Mеждународният ден на правата на човека) се използва, за да се привлече вниманието към усилията за създаване на живот, свободен от насилие. Въпреки всички усилия обаче насилието над жени остава сериозен проблем в съвременното общество.
            „Дълго време темата за насилието над жени беше табу. Наше задължение е тази тема да бъде освободена от табута и да бъде нарушено нерядко съществуващото мълчание. Трябва да се повиши осведомеността не само по повод на физическото насилие, а и по повод на всяка форма на психическа злоупотреба. Нашата мисия, като институции, медии и гражданско общество, е да покажем начините за намиране на този път и да предложим помощ. За мен, като защитник на правата на хората, защитата на правата на жените, е кауза, на която ще се посветя през мандата си.“ – изтъкна Мая Манолова в приветствието си към участниците.
Омбудсманът подчерта и че с оглед постигането на ефективна защита на пострадалите, е необходимо да бъде приет действащ Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие. Като задача от особена важност за България, Мая Манолова посочи присъединяването към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, известна като Истанбулската конвенция от 2011 г.
            България отчасти е изпълнила изискванията за ратификация и има капацитета да изпълни останалите, но не е дори сред подписалите Конвенцията. Поради това омбудсманът пое ангажимент в изпълнение на законовото си правомощие да отправи препоръка към Министерския съвет за предприемане на необходимите стъпки за подписването на този международен акт в областта на защитата на правата на човека.