Омбудсманът Диана Ковачева изслуша публично двама номинирани кандидати за заместник-омбудсман

В изпълнение на принципите за добро и прозрачно управление днес омбудсманът Диана Ковачева свика публично изслушване на номинираните кандидати за поста на заместник-омбудсман - г-н Милко Недялков и г-жа Елена Чернева – Маркова.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

ОМБУДСМАНЪТ ИЗПРАТИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ СТАНОВИЩЕ ПО ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТА НА НЗОК ЗА 2016 Г.

ОМБУДСМАНЪТ  ИЗПРАТИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ СТАНОВИЩЕ ПО ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТА НА НЗОК ЗА 2016 Г.


        27 ноември 2015


        В изпълнение на поет ангажимент, омбудсманът Мая Манолова предостави на Народното събрание становище по законопроекта за бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г. В становището са отразени представени пред омбудсмана искания, позиции и мнения на неправителствени, пациентски, синдикални и работодателски организации, целящи осигуряването на достъп на българските граждани до съвременно и своевременно лечение, качество на медицинските услуги и свободен избор на лечебно заведение.        

       Омбудсманът предлага на народните представители да бъдат отхвърлени предложените в преходните и заключителни разпоредби на законопроекта промени в Закона за здравното осигуряване, ограничаващи права на пациенти и договорното начало в здравния процес.

     Във връзка с въвеждането на лимити за болничната медицинска помощ и регулативни стандарти за извънболничната медицинска помощ се посочва необходимостта от приемане в закона на ясни правила, по които това да става, а в случай, че няма готовност за приемане на такива текстове, се предлага предвидените в проектозакона ограничения да отпаднат.
       

      Националният омбудсман ще участва в заседанието на Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание в понеделник, 30 ноември 2015 г., 10:00 часа, на което ще бъде обсъден за второ гласуване проектът на бюджет на НЗОК за 2016 г.

 


 


 


Документи: