Омбудсманът Диана Ковачева към „ВиК“ Хасково: Не вдигайте цената на водата

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до управителя на „ВиК“ ЕООД гр. Хасково инж. Тодор Марков, в която изрично настоя утвърдените от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по-високи цени на водата в региона да не се прилагат. От 1 август 2020 г. регулаторът повиши с 50 стотинки цената на водата за питейно-битови нужди, което я напр

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

ОМБУДСМАНЪТ ПРЕПОРЪЧА НА КМЕТА НА ВАРНА ДА ПРЕДОСТАВИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОЙНОСТТА НА РЕМОНТ НА ДВОРЕЦА НА КУЛТУРАТА И СПОРТА

ОМБУДСМАНЪТ ПРЕПОРЪЧА НА КМЕТА НА ВАРНА ДА ПРЕДОСТАВИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОЙНОСТТА НА РЕМОНТ НА ДВОРЕЦА НА КУЛТУРАТА И СПОРТА  Националният омбудсман Мая Манолова препоръча на кмета на Община Варна да бъдат предоставени данни за стойността, както и за съответните отчетни документи за публични средства – протоколи
19 за извършени строително-монтажни работи и други, вложени в ремонта на Двореца на културата и спорта на Гражданско сдружение „Съграждане“ по реда на Закона за достъп до обществена информация.


Гражданите не са получили исканата информация, въпреки че Общинският съвет – Варна, с Решение по п. 1.4, т. 1640-7 от протокол № 34 от 21 юли 2014 г. е възложил на кмета на община Варна да запознае обществеността на град Варна с проекта за извършване на реконструкция и основен ремонт на зала „Конгресна“ на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД чрез средствата за масово осведомяване, както и ежемесечно да публикува на официалния сайт на община Варна отчетите за извършените строително-монтажни работи. Липсват данни посочените отчети да се публикуват по служебна инициатива, съответстваща на правото на информация.


Мая Манолова изтъкна, че отсъствието на формално оспорване по съдебен ред не освобождава администрацията от задължението за произнасяне по искането. Правото на гражданите е гарантирано от разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от Конституцията и чл. 10 на ЕКЗПЧОС. Общинската администрация е обвързана и от принципите на добрата администрация за прозрачност, откритост и отчетност на местните власти.