Омбудсманът: АСП да изисква по служебен път от МОН удостоверенията за помощта от 300 лева за първокласници и осмокласници

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до социалния министър Гълъб Донев и до колегата му – министъра на образованието Николай Денков, в която настоя за служебно издаване на удостоверенията на родители на първокласници и осмокласници, срещу които от тази учебна година те получават еднократна помощ от 300 лева.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

ОМБУДСМАНЪТ ПРЕПОРЪЧА НА КМЕТА НА ВАРНА ДА ПРЕДОСТАВИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОЙНОСТТА НА РЕМОНТ НА ДВОРЕЦА НА КУЛТУРАТА И СПОРТА

ОМБУДСМАНЪТ ПРЕПОРЪЧА НА КМЕТА НА ВАРНА ДА ПРЕДОСТАВИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОЙНОСТТА НА РЕМОНТ НА ДВОРЕЦА НА КУЛТУРАТА И СПОРТА  Националният омбудсман Мая Манолова препоръча на кмета на Община Варна да бъдат предоставени данни за стойността, както и за съответните отчетни документи за публични средства – протоколи
19 за извършени строително-монтажни работи и други, вложени в ремонта на Двореца на културата и спорта на Гражданско сдружение „Съграждане“ по реда на Закона за достъп до обществена информация.


Гражданите не са получили исканата информация, въпреки че Общинският съвет – Варна, с Решение по п. 1.4, т. 1640-7 от протокол № 34 от 21 юли 2014 г. е възложил на кмета на община Варна да запознае обществеността на град Варна с проекта за извършване на реконструкция и основен ремонт на зала „Конгресна“ на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД чрез средствата за масово осведомяване, както и ежемесечно да публикува на официалния сайт на община Варна отчетите за извършените строително-монтажни работи. Липсват данни посочените отчети да се публикуват по служебна инициатива, съответстваща на правото на информация.


Мая Манолова изтъкна, че отсъствието на формално оспорване по съдебен ред не освобождава администрацията от задължението за произнасяне по искането. Правото на гражданите е гарантирано от разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от Конституцията и чл. 10 на ЕКЗПЧОС. Общинската администрация е обвързана и от принципите на добрата администрация за прозрачност, откритост и отчетност на местните власти.