Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

МАЯ МАНОЛОВА В СЛИВЕН: ДЕЦАТА ОТ ИНТЕРНАТИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗВЕДЕНИ

МАЯ МАНОЛОВА В СЛИВЕН: ДЕЦАТА ОТ ИНТЕРНАТИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗВЕДЕНИ
  2 декември 2015

 „Моята позиция е, че такива учебни заведения като Социално-педагогическия интернат (СПИ) „Христо Ботев“ в с. Драгоданово трябва да бъдат преструктурирани. Нужна е реформа и децата да бъдат изведени от тези институции, защото както казват експертите всеки ден без реформа в детското правосъдие е един ден по-малко детство“.  Това каза националният омбудсман Мая Манолова на пресконференция в град Сливен. 
Националният защитник направи внезапна инспекция на възпитателното училище по-рано през деня, за да установи при какви условия живеят и се обучават настанените със съдебно решение деца с девиантно поведение.


На територията на страната функционират шест интерната от подобен тип, които подлежат на преструктуриране. Манолова подчерта, че трябва да се отмени 60-годишния Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и да се приеме нов.


„Няма легална дефиниция на понятието противообществена проява и по тази причина то се тълкува произволно“, посочи омбудсманът.


Така по думите й „зад решетки“ се оказват деца за провинения като проституция, дребни кражби, бягство от дома и училище и пр.


Манолова разгледа грънчарската работилница във възпитателното училище и си купи керамична ваза, която по-късно подари на кмета на Сливен Стефан Радев.


„Грънчарската работилница е създадена и оборудвана по проект на неправителствена организация, но възпитателите от СПИ „Хр. Ботев“ ме информираха, че средствата са свършили“, така се обърна Манолова към градоначалника.


По време на срещата им омбудсманът успя да убеди кмета да осигури финансиране, с което да се подпомогне детската работилница. Двамата се обединиха и около мнението, че има необходимост от излъчване на местен омбудсман, който да взаимодейства с общинското ръководство и да помага при решаването на проблемите по места. Тя отбеляза, че в момента на територията на България действат едва 11 местни омбудсмани и че всеки мъдър кмет трябва да има такъв помощник.
По-късно Мая Манолова откри приемна за граждани, като помещението й бе любезно предоставено от областния управител на Сливен Димитър Сяров.


Над 40 граждани поставиха въпроси и жалби към националния защитник, по-голямата част, от които бяха свързани с монополите, действащи на територията на Сливен.