Омбудсманът Диана Ковачева пита ВСС кога ще заработи електронното правосъдие

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати писмо до представляващия Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев с питане на какъв етап е процесът по въвеждане на електронното правосъдие у нас и кога то ще заработи на пълен капацитет.

виж повече >

Новини

« 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 [103] »
Добави във Facebook

МАЯ МАНОЛОВА: ДЛЪЖНИЦИ СМЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

МАЯ МАНОЛОВА: ДЛЪЖНИЦИ СМЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

    Днес е 3 декември – Международният ден на хората с увреждания. Специален ден, в който всички ние като общество следва да направим равносметка и да признаем, че в България те все още са заложници на обществените нагласи и съществуващите бариери. Хората в неравностойно положение продължават да бъдат неравноправни и да бъдат в непрекъснат риск от бедност и изолация. Да са сякаш невидими.


    Ние всички трябва да се научим да ценим тяхното  достойнство, да уважаваме и да се съобразяваме с волята и правото им на информиран избор. Необходимо е да разберем, че хората с увреждания нямат нужда от фалшиво състрадание и празни думи, а от активна, целенасочена и адекватна политика, от реални действия за осигуряване на равни възможности за безпрепятствено упражняване на правата им като граждани.  


    Ратифицирането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания от страната беше първата и основополагаща стъпка, истинският светъл лъч, която показа, че промяната е възможна. Одобрените мерки за привеждане на националното законодателство в съответствие с разпоредбите на Конвенцията, усилията на правозащитните организации, на омбудсмана и Комисията за защита от дискриминация, на неправителствените организации и организираните кръгли маси по различни проблеми, сочат, че обществото и институциите са вече готови и са обединени в защитата на каузата за осигуряване на равни възможности на хората със специални потребности. 


    На този ден, посветен на интеграцията на хората с увреждания, отново повтарям поетия ангажимент, че в работата си като омбудсман ще изведа пред скоба проблемите на най-уязвимите социални групи, сред които са и хората с увреждания и ще настоявам пред компетентните органи за предприемане на максимално бързи и подходящи действия за тяхното разрешаване.


                                                                                                                 


             МАЯ МАНОЛОВА,


                ОМБУДСМАН НА


             РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ